Recent Submissions

 • 50 Jaar van USB se bestaan 

  Matthee, Amanda (2013-10)
  As ’n voorsmakie van ’n jaar vol herinneringe in 2014, wanneer die USB sy 50ste bestaansjaar herdenk, kyk ons terug na enkele foto’s van die afgelope 50 jaar – van die eerste MBA-groep tot hoe die USB nou lyk
 • Hemelhoë ambisie 

  Smith, Cherice (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die USB MBA-alumnus Nombeko Mbava kyk al van kleins af na die groter prentjie om te sien waar en hoe sy tot die toekoms kan bydra. En op die oomblik doen sy presies dit as werknemer by die Suid-Afrikaanse ...
 • Sky-high ambition 

  Smith, Cherice (2013-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Since a young age, USB MBA graduate Nombeko Mbava has looked at the bigger picture, seeing where and how she can contribute to the future. Now, working for the South African National Space Agency, she ...
 • Hou aan hernuwe 

  Smit, Cherice (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die USB PhD-alumnus dr Ferdie Lochner is ’n voorstander van tegnologiebestuur en innovasie. As hoof: IT-finansies en innovasieleier by die Stad Kaapstad help hy ook om innovasie regoor die ...
 • Creating knowledge together 

  Smith, Cherice (2013-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Over the years higher education learning has evolved from class lecturing to collaborative learning – where students learn from each other with the lecturer as facilitator. Cherice Smith looked into the ...
 • Die hoogtepunte van die eerste inname 

  Smith, Cherice (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die USB se eerste inname van Kleinsakeakademie-deelnemers het onlangs hul ontwikkelingsprogram voltooi. Cherice Smith praat met van die deelnemers, borge en ander.
 • USB SBA: first intake's highs and hopes 

  Smith, Cherice
  ENGLISH ABSTRACT: USB’s first intake of Small Business Academy participants recently completed their development programme. Cherice Smith speaks to some of the participants, sponsors and others.
 • MBA-navorsingsprojek: vanggat of voordeel 

  Morrison, John (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Is dit steeds nodig om ’n navorsingsprojek as deel van die MBA te doen? Dr John Morrison, ’n dosent in Navorsingsmetodologie en senior navorser by die USB, bekyk dit van nader.
 • MBA research project: barrier or benefit 

  Morrison, John (2013-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Is it still necessary to do a research project as part of the MBA? Dr John Morrison, lecturer in Research Methodology and senior researcher at USB, takes a closer look.
 • Kungani kumele ukuba iinkokeli zixolele 

  Mgayi, Bongani (2013-10)
  Nangona iintsapho noluntu zivela zithembele emandleni oxolelo ukujongana nempikiswano nongquzulwano, isixhobo sihlala, singaphuhlisekanga kwezoshishino unika ingxelo uBongani Mgayi -ichule kwezoshishino kwanomcebisi ...
 • Waarom leiers moet vergewe 

  Mgayi, Bongani (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Al het families en gemeenskappe ontwikkel om op die krag van vergifnis staat te maak om geskille en konflik te hanteer, bly die hulpmiddel onderontwikkel in sakekonflikte, skryf Bongani Mgayi – ’n ...
 • Why leaders must forgive 

  Mgayi, Bongani (2013-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Though families and communities have evolved to rely on the power of forgiveness to deal with disputes and conflict, the tool remains underdeveloped in business conflicts, reports Bongani Mgayi – ...
 • Keep on renewing 

  Smith, Cherice (2013-10)
  ENGLISH ABSTRACT: USB PhD alumnus Dr Ferdie Lochner is a great believer in technology management and innovation. As head of IT Finance and innovation leader at the City of Cape Town, he also helps to promote innovation ...
 • Otwikkel saam kennis 

  Smith, Cherice (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Leer in hoëronderwysinstansies het oor die jare ontwikkel van klaslesings tot gesamentlike leer waar studente by mekaar leer met die dosent as fasiliteerder. Cherice Smith het na die waarde van ...