Mensvaardighede vir die verteenwoordigende rol van plaaslike owerheidsverteenwoordigers

Date
1995
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
The aim of this research is to make councillors aware of the various roles and divergent functions, as well as the human skills which are required for the position of the councillor. The research must also serve as normative human skills manual for councillors with no previous experience of democratic governmental processes. The structure of the research is the following: The first chapter concentrates, as background, on the political restructuring process on local government level and the importance of training and development of councillors.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doelwit van hierdie studie is om raadslede bewus te maak van die verskillende rolle en wyduiteenlopende funksies, asook die vereiste mensvaardighede, wat met die amp van raadslid gepaard gaan. Die navorsing moet ook as normatiewe vaardigheidshandleiding vir toetredende raadslede, met geen vorige ondervinding van die demokrastiese regeerproses nie, dien. Die struktuur van die studie bestaan uit die volgende: As agtergrond tot die studie konsentreer die eerste hoofstuk op die politieke herstruktureringsproses op plaaslike owerheidsvlak en die belang van opleiding en ontwikkeling van raadslede.
Description
Tesis (M.A.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1005.
Keywords
Interpersonal relations, Local officials and employees, Public speaking, Communication in organizations, Dissertations -- Public and development management
Citation
Collections