Recent Submissions

 • Kungani ukuba abaphathi abalungileyo besenza izigqibo ezingalunganga? 

  Mgayi, Bongani (2014-04)
  Ingaba imo yethu yangaphakathi isibangela ukuba senze izigqibo ezilambathayo? Okanye singabeka ityala kwiimeko zangaphandle? UBongani Mgayi - ichule kwezoshishino kwanomcebisi oyinxalenye yezaziso eUSB kunye namanyathelo ...
 • Waarom neem goeie bestuurders swak besluite? 

  Mgayi, Bongani (2014-04)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Is die manier waarop ons koppe werk die rede waarom ons slegte besluite neem? Of kan ons die skuld op eksterne faktore pak? Bongani Mgayi – sakestrateeg en konsultant by die USB se afdeling vir ...
 • Why do good managers make bad decisions? 

  Mgayi, Bongani (2014-04)
  ENGLISH ABSTACT: Does our internal makeup cause us to make poor decisions? Or can we blame these on external factors? Bongani Mgayi – a business strategist and consultant who is involved with USB’s marketing, communication ...
 • Vooruitskatting maak onsekerheid minder 

  Leuvennink, Jaco (2014-04)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die finansiële wêreld verwag dat ekonomiese vooruitskatters hulle veilig moet hou. Hoewel ekonomiese vooruitskatting nooit ’n juiste wetenskap sal wees nie, is dit nuttig vir besluitnemers, ontleders ...
 • Forecasting: reducing uncertainty 

  Leuvennink, Jaco (2014-04)
  ENGLISH ABSTRACT: The financial world expects economic forecasters to keep them safe. While economic forecasting will never be an exact science, it is useful for decision makers, analysts and ordinary people to ...
 • Die krag van uithouvermoë 

  Smith, Cherice (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: In ’n wêreld van kitsbevrediging kan dit vir sommige mense ’n groot uitdaging wees om vir drie of sewe jaar of selfs langer aan dieselfde projek te werk terwyl ander dit sonder sukkel doen. Hoe kry ...
 • The power of persistense 

  Smith, Cherice (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: In a world of instant gratification, working on the same project for three or seven years or even longer can be challenging for some, while others simply get it done. What makes people stay the course? ...
 • Profetiese of profyt-waarskuwings 

  Malan, Daniel (2014-04)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Wat is die tendense vir ekonomiese groei in 2014? Kan Groot Ondernemings die huidige uitdagings op hul eie aanpak? Daniel Malan, direkteur van die Sentrum vir Korporatiewe Bestuurstoesig in Afrika ...
 • Prophet warnings 

  Malan, Daniel (2014-04)
  ENGLISH ABSTRACT: What are the trends for economic growth in 2014? Can Big Business address current challenges on its own? Daniel Malan, director of the Centre for Corporate Governance in Africa at the USB and a member ...
 • Steyn Heckroodt: strategy expert, thought leader, teacher 

  Smith, Cherice (2014-04)
  ENGLISH ABSTRACT: The USB MBA and PhD alumnus Dr Steyn Heckroodt had a big year in 2013. He launched his book on strategic insights and he was appointed as senior lecturer extraordinaire at USB. He also lectures at USB’s ...
 • Steyn Heckroodt: strategiekenner, denkleier, leermeester 

  Smith, Cherice (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die USB MBA- en PhD-alumnus dr Steyn Heckroodt het ’n groot jaar agter die rug. Hy het in 2013 sy boek oor strategiese insigte bekendgestel en hy is as buitengewone senior lektor by die USB aangestel. ...
 • A story of change 

  Smit, E. van der M. (2014-04)
  ENGLISH ABSTRACT: PROF EON SMIT was director of USB from 1996 to 2010. USB acquired EQUIS and AMBA accreditation under his directorship.
 • 'n Verhaal van verandering 

  Smit, E. van der M. (2014-04)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Prof Eon Smit, ’n voormalige direkteur van die USB, skryf oor die USB se 50-jarige bestaan.
 • Keeping direction 

  Matthee, Amanda (2014-04)
  ENGLISH ABSTRACT: During the five decades of its existence, USB was steered by seven directors, each one venturing into new terrain to develop the school from a local institution to one acknowledged by the international ...
 • What does the future hold? 

  Matthee, Amanda (2014-04)
  ENGLISH ABSTRACT: a time to look ahead. What should USB be doing over the next five decades to ensure its continued success? Amanda Matthee asked some of our faculty members and managers for their thoughts …
 • Congratulations! 

  Matthee, Amanda (2014-04)
  ENGLISH ABSTRACT: People from all over the world wish USB all the best for its future.
 • Onhou jy nog? 

  Smith, Cherice (2014-04)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Vir sommige voel dit soos ’n leeftyd gelede, vir ander voel dit soos gister. Of dit nou 50, 30 of 20 jaar gelede was, almal is dit eens dat hulle hul tyd by die USB vir altyd sal onthou. MBA-alumni ...
 • USB higlights over the decades 

  Matthee, Amanda (2014-04)
  No abstract