Die relevansie van taalwetenskap vir spraak-taalterapeute

Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Department of General Linguistics, Stellenbosch University
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: Taalwetenskaplike studies van kliniese verskynsels kan sowel praktiese as teoretiese probleme aanspreek. Taalwetenskaplike analises en beskrywings van die simptome van taalafwykings kan lig werp op verskeie praktiese probleme wat spraak-taalterapeute (STTe) ondervind tydens die kliniese prosesse van evaluasie, klassifikasie en remediëring. Só sal STTe byvoorbeeld kan baat by 'n teoreties-gefundeerde klassifikasiestelsel vir afasie-lyers, waar die aard van die onderliggende oorsaak van die waargenome taaluitvalle in ag geneem word, en waar die mees doeltreffende terapeutiese aktiwiteite geïmpliseer word. Wat teoretiese vraagstukke betref, kan insigte verkry deur die kliniese toepassing van taalwetenskaplike teorieë tot groot vordering in die verfyning van sulke teorieë lei, om sulke teorieë meer akkuraat te maak in hul verklaring van verskynsels van taalontwikkeling en -gebruik. As daar byvoorbeeld gekies moet word tussen kompeterende taalwetenskaplike teorieë oor die aard van spesifieke taalgestremdheid (STG), moet die verklaringsvermoë van die teorieë in die kliniese situasie in ag geneem word. Hierdie artikel is daarop gemik om Suid-Afrikaanse STTe bewus te maak van die nut van taalwetenskaplike kennis in die kliniese proses. Vier van die subdissiplines van taalwetenskaplike studie, naamlik sosiolinguistiek, sintaksis, psigolinguistiek, en neurolinguistiek, asook die manier waarop kennis uit hierdie gebiede in die kliniese praktyk toegepas kan word, word bespreek. Die doel van hierdie artikel is om dit vir STTe en taalwetenskaplikes moontlik te maak en hul aan te moedig om, soos De Villiers (2003:425) dit stel, "dieselfde teoretiese taal te begin praat".
Description
CITATION: Van Dulm, O. 2003. Die relevansie van taalwetenskap vir spraak-taalterapeute. Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, 32(0):1-20, doi:10.5842/32-0-21.
The original publication is available at http://spilplus.journals.ac.za
Keywords
Linguistics -- Therapeutic use, Linguistics -- Study and teaching, Speech therapy, Speech therapists, Speech disorders -- Treatment, Language disorders -- Treatment, Aphasia -- Treatment
Citation
Van Dulm, O. 2003. Die relevansie van taalwetenskap vir spraak-taalterapeute. Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, 32(0):1-20, doi:10.5842/32-0-21