Recent Submissions

  • “Toxic poverty” – improving maternal, infant and child health 

    Tomlinson, Mark (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2012-11)
    Professor Mark Tomlinson is based in the Department of Psychology at Stellenbosch University and received his PhD in Psychology from the University of Reading in the United Kingdom. He is a Visiting Professor in the ...
  • Aspekte van gesinsveerkragtigheid in verskillende groepe gesinne 

    Greeff, Abraham P. (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2011-07)
    Ofskoon relatief min navorsing nog oor gesinsveerkragtigheid gedoen is, het navorsers soos McCubbin en McCubbin (1996) en Walsh (2003) uitgebreide teorieë ontwikkel wat met vrug deur navorsers gebruik kan word. Hier ...