Recent Submissions

  • South African perspective on sexual slavery, sex work and exploitation 

    Jones, Chris (IntechOpen, 2019)
    After millennia, formal slavery in most jurisdictions worldwide eventually came to an end by the middle of the nineteenth century. Yet, all kinds of trapped forms of labour took its place, among others sexual slavery—one ...
  • Teologiese identiteit as missionale gerigtheid 

    Muller, Bethel A. (AFRICA SUN MeDIA, 2009)
    INTRODUCTION: Die soeke na die ware, Skrifgefundeerde identiteit van die teologie en die kerk bly 'n blywende opdrag, veral in die beoefening van 'n Gereformeerde teologie. Dit is veral noodsaaklik in 'n tyd waarin allerlei ...