Uys Krige se familiebriewe uit Frankryk en Spanje 1931-1935 : teksuitgawe, met historiese oriëntering, teoretiese verantwoording en annotasies

Date
2009-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie verhandeling word die briewe, wat Uys Krige tydens sy verblyf in Frankryk en Spanje tussen die jare 1931 en 1935 aan sy gesin en vriende geskryf het, in ’n geredigeerde vorm uitgegee, terwyl annotasies verskaf word waar dit nodig is om spesifieke persone te identifiseer en sekere gedeeltes, sover dit agterhaalbaar is, te verhelder. Op dié wyse sal Krige se briewe teen die agtergrond geplaas word van die Mediterreense wêreld wat hy in dié tydvak leer ken het. Terselfdertyd sal die groeiproses belig word wat hy as skrywer in hierdie belangrike fase van sy lewe deurgemaak het. Die hoofdoel van die studie is om, uitgaande van die beginsels van die hedendaagse edisiewetenskap, ’n leesbare teks te konstitueer wat egter steeds getrou aan Krige se oorspronklike briewe sal bly. Deur só ’n teks tot stand te bring, word terselfdertyd tot dusver grotendeels onbekende fasette van ’n prominente Afrikaanse skrywer bekend gestel. Die oorspronklike briewe is almal per hand geskryf en is aan die Nasionale Biblioteek in Kaapstad deur J.G.J. (Bokkie) Krige geskenk. Hy het egter eers die briewe oorgetik en in vier leergebonde bundels laat inbind wat tans in die besit is van Eulalia Krige, die dogter van die skrywer. ’n Fotokopie van die getikte briewe dien as die uitgangspunt van hierdie studie. Dit word getranskribeer, versorg en met die oorspronklike briewe vergelyk om te verseker dat die tekste korrek oorgetik is. Die briewe van Uys Krige aan sy familie, wat in hierdie studie opgeneem word, strek tussen die jare 1931, wanneer Krige, kort ná sy aankoms uit Londen, hom in die suide van Frankryk vestig, tot November 1935, wanneer hy uit Spanje, ná die publikasie van sy debuutbundel Kentering, na Suid-Afrika terugkeer.
ENGLISH SUMMARY: In this dissertation the letters of Uys Krige, which was written during his stay in France and Spain between the years 1931 and 1935, to his family and friends, are produced in an edited form, whilst annotations are provided where necessary to identify specific people and to, where possible, clarify some of the written parts. Thus Krige’s letters will be placed against the backdrop of the Mediterranean world which he came to know during this era. At the same time Krige’s growth as writer, which excelled during his European stay, will be highlighted. The aim of this dissertation is to construct a readable text which remains faithful to the original writings, based on the principles of the modern science of editions. By producing such a text, some previously unknown facets of a prominent Afrikaans writer are also brought to light. The original letters are all hand-written and were donated to the National Library in Cape Town by Krige’s brother, J.G.J. (Bokkie) Krige. However, the latter retyped these letters and bound it in four leather collections which are now in the possession of Eulalia Krige, the writer’s daughter. Photocopies of the letters serve as the starting point for this study. It is transcribed, edited and compared with the original letters to ensure the letters were retyped correctly. The letters of Uys Krige to his family which are collected in this dissertation stretch from 1931, when Krige, shortly after his arrival from London, finds himself in the south of France, until November 1935, shortly after the publication of his debut poetry collection Kentering and before he heads back to South Africa.
Description
Thesis (MA (Afrikaans and Dutch))—University of Stellenbosch, 2009.
Keywords
Edisie wetenskap, Krige, Uys, 1910- -- Correspondence, Krige, Uys, 1910- -- Family
Citation