Translating Karel Schoeman's Hierdie lewe : strategies, decisions and process

dc.contributor.advisorVan Niekerk, M.en_ZA
dc.contributor.advisorFeinauer, A. E.en_ZA
dc.contributor.authorSilke, Elsaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts & Social Sciences . Dept. of Afrikaans & Dutch.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:33:18Z
dc.date.available2012-08-27T11:33:18Z
dc.date.issued2004-03
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2004.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The aim of this study is to produce an English translation of the first part of Karel Schoeman's novel Hierdie lewe, translated as This Life. The thought processes of the translator are illustrated by means of descriptive annotations. The choice of source text is motivated and the specifications of the target text are formulated. The problem is stated that relatively few of Schoeman's fictional works have been translated into English or other languages and it is suggested that this might be because Schoeman's work is difficult to translate, or even untranslatable. A possible reason for this may be Schoeman's distinctive style: rhythmic, lyrical and rich in imagery. The source culture may also be too specific and the cultural gap too wide. A hypothesis is formulated that translation is possible if the translational problems are identified. Certain strategies are devised and solutions suggested. A hermeneutic interpretation of the source text and an overall strategy of resistancy are advocated, resulting in a target text with a marked source-text inscription. However, a measure of domestication is unavoidable in the light of the final goal to create an equivalent text which is still readable and will not alienate its addressees. A discussion of relevant concepts from translation studies theory substantiates and motivates the choice of translation strategies and solutions. A thorough reading analysis of the source text supplies the context for an interpretation. Descriptive annotations focus on the translator's methodology. Conclusions are drawn about the effectiveness of the chosen strategies and suggestions are made for further study.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie is die produksie van 'n vertaling in Engels van die eerste deel van Karel Schoeman se roman Hierdie lewe, vertaal as This Life. Daarby word deur middel van beskrywende annotasies verslag gedoen oor die denkprosesse van die vertaler tydens die vertaalproses. Die keuse van bronteks word gemotiveer en die vereistes vir die doelteks word geformuleer. Die probleem word gestel dat relatief min van Schoeman se fiksie reeds in Engels en ander tale vertaal is, moontlik as gevolg van 'n persepsie dat Schoeman se werk moeilik vertaalbaar, of selfs onvertaalbaar is. Een rede hiervoor is 'n besondere beeldryke, liriese, ritmiese skryfwyse, kenmerkend van Schoeman. Dat die bronkultuur te spesifiek en die kulturele gaping te groot is, kan ook 'n rol speel. 'n Hipotese word gestel dat vertaling wel moontlik is mits die vertaalprobleme geïdentifiseer word en strategieë om die probleme op te los, bedink word. 'n Hermeneutiese interpretasie van die bronteks word aanbeveel en 'n oorhoofse weerstandstrategie word voorgestel, met die bronteksinskripsie duidelik in die doelteks waarneembaar. Sekere toegewings aan die brontekskultuur (domestication) is egter onvermydelik in die lig van die einddoelom 'n ekwivalente teks te skep wat tog ook leesbaar is en nie die teikenlesers sal vervreem nie. 'n Bespreking van relevante konsepte uit die vertaalteorie ondersteun en motiveer die keuse van vertaalstrategieë en -oplossings. 'n Deeglike analise van die bronteks verskaf die konteks vir 'n interpretasie. Beskrywende annotasies bevat inligting oor die werkwyse van die vertaler en afleidings word gemaak oor die doeltreffendheid van die gekose strategieë. Die moontlikheid van verdere studie word aangedui.af_ZA
dc.format.extent182 p..
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/50205
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSchoeman, Karel -- Hierdie leween_ZA
dc.subjectSchoeman, Karel -- Criticism and interpretationen_ZA
dc.subjectTranslating and interpretingen_ZA
dc.subjectDissertations -- Afrikaans languageen_ZA
dc.subjectTheses -- Afrikaans languageen_ZA
dc.titleTranslating Karel Schoeman's Hierdie lewe : strategies, decisions and processen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
silke_translating_2004.pdf
Size:
42.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: