A public sector model for governance, leadership and management development : the Namibian case

Date
2018-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY : The repositioning of public service training or management development institutes (MDIs) as they relate to governance and improved service delivery has been the focus of a number of studies largely conducted by various international organisations. Unlike these studies, which focus broadly on the importance and necessity of public service training as part of the reform agenda, and despite national differences, these public service training institutes (PSTIs) or MDIs all experience common challenges around sustainability, relevance, governance and institutional arrangements. This study builds on the outcome of these previous studies’ findings by drawing on organisation and management theories to investigate the changing patterns of governance, management and leadership development with a specific focus on the Namibian public sector. Using a multiple case study approach alongside Grounded Theory Methodology, three case MDIs from across the Commonwealth are examined and subjected to a comparative analysis. The outcome of analysis is a normative model which is validated through two Delphi rounds. The model is then applied to the Namibian case, the Namibia Institute of Public Administration and Management (NIPAM) to assess its relevance and shortcomings and to ultimately contribute towards a public sector learning governance culture.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Die herposisionering van openbare diensopleiding of -bestuursontwikkelinginstitute (BOI’s) soos hulle verband hou met die regering en verbeterde dienslewering was al die fokus van ’n aantal studies wat meestal deur verskeie internasionale organisasies onderneem is. Anders as hierdie studies wat breedweg op die belangrikheid en noodsaaklikheid van openbare diensopleiding as deel van die hervormingsagenda gefokus het, en ten spyte van nasionale verskille, deel hierdie openbare diensopleidingsinstitute (ODOI’s) of BOI’s uitdagings met betrekking tot volhoubaarheid, relevansie, regering en institusionele reëlings. Hierdie studie bou voort op die bogenoemde studies se navorsingsbevindings deur van organisasie- en bestuursteorieë gebruik te maak om die veranderende patrone van regerings-, bestuur- en leieskapsontwikkeling te ondersoek met ’n spesifeke fokus op die Namibiese openbare sektor. Drie BOI’s van regoor die Statebond is ondersoek en aan ’n vergelykende analise onderwerp deur van ’n veelvoudige gevallestudiebenadering met gegronde teoriemetodologie gebruik te maak. Die resultaat van die analise is ’n normatiewe model wat deur twee Dephi-rondes bevestig is. Die model is vervolgens op die Namibiese gevallestudie, die Namibian Institute of Public Administration and Management (NIPAM), toegepas om die relevansie en tekortkominge daarvan te bepaal en uiteindelik by te dra tot ’n openbare sektor-leerregeringskultuur.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2018.
Keywords
Namibia -- Civil servants -- Training of, Public administration -- Namibia, Executives -- Training of -- Namibia, Capacity development, UCTD
Citation