A framework for designing South African mobile learning experiences through a participatory design process

dc.contributor.advisorKarolien, Perold-Bullen_ZA
dc.contributor.authorErasmus, Reinoen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Visual Arts.en_ZA
dc.date.accessioned2022-03-10T08:00:59Z
dc.date.accessioned2022-04-29T09:35:12Z
dc.date.available2022-03-10T08:00:59Z
dc.date.available2022-04-29T09:35:12Z
dc.date.issued2022-04
dc.descriptionThesis MA (VA)--Stellenbosch University, 2022.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: With a global trend towards digital and mobile learning in basic education, which has been recently spurred on by the global COVID-19 pandemic, the South African government has committed to large-scale implementations of digital classrooms, tablet PCs for learners, and other technology-based educational strategies. However, it is concerning to see how similar attempts made by the educational sector of first world countries, such as the United States of America, have not met the expectations they set out to achieve. It is believed that the results might stem from a disconnect between the technology and the users, as seen by the lack of on-boarding and the unsustainable use of learning technologies in these countries. The aim of this research is therefore to cultivate a deeper understanding of the development of mobile learning experiences, specifically within the context of South Africa, in an attempt to address the reasons behind the shortfalls. Both the theoretical research and the participatory design engagement will be framed by a socio-materialistic perspective, which offers a mechanism that places equal importance on both the social aspects (environment, culture, ideology) and material aspects (infrastructure, technology, connectivity) of the research. This approach will afford the opportunity to consider all aspects that influence mobile learning in a view of equal importance. The research puts forward a design framework to guide a school's implementation strategy and methodology, which will be based on the findings of individual and participatory design engagements with stakeholders from technology-based industries, as well as teachers. It is hoped that the design framework and the observations made in this study will inform the future attempts at developing digital mobile learning platforms and content, which will be relevant and meaningful to those who use them.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Wereldwye neiging tot digitale en mobiele leer in basiese onderwys, wat onlangs deur die wereldwye COVID-19-pandemie aangespoor is, het die Suid-Afrikaanse regering hom verbind tot grootskaalse implementering van digitale klaskamers, tabletrekenaars vir leerders, en ander tegnologie-gebaseerde opvoedkundige strategiee. Dit is egter kommerwekkend om te sien hoe soortgelyke pogings wat deur die opvoedkundige sektor van eerstewereldlande, soos die Verenigde State van Amerika aangewend is, nie aan die verwagtinge voldoen het wat hulle beoog het om te bereik nie. Daar word geglo dat die resultate kan voortspruit uit 'n ontkoppeling tussen die tegnologie en die gebruikers, soos gesien deur die gebrek aan aanboord en die onvolhoubare gebruik van leertegnologiee in hierdie lande. Die doel van hierdie navorsing is dus om 'n dieper begrip van die ontwikkeling van mobiele leerervarings te kweek, spesifiek binne die konteks van Suid-Afrika, in 'n poging om die redes agter die tekorte aan te spreek. Beide die teoretiese navorsing en die deelnemende ontwerpbetrokkenheid sal omraam word deur 'n sosio-materialistiese perspektief, wat 'n meganisme bied wat gelyke belang plaas op beide die sosiale aspekte (omgewing, kultuur, ideologie, ens.) en materiele aspekte (infrastruktuur, tegnologie, konnektiwiteit ens.) van die navorsing. Hierdie benadering sal aan die navorser die geleentheid bied om alle aspekte wat mobiele leer beïnvloed in 'n oog van gelyke belang te oorweeg. Die navorsing sal 'n ontwerpraamwerk voorstel om 'n skool se implementeringstrategie en - metodologie te rig, wat gegrond sal wees op die bevindinge van individuele en deelnemende ontwerpbetrokkenheid met belanghebbendes van tegnologie-gebaseerde industrieë, sowel as onderwysers. Daar word gehoop dat die ontwerpraamwerk en die waarnemings wat in hierdie studie gemaak is, die toekomstige pogings tot die ontwikkeling van digitale mobiele leerplatforms en inhoud sal inlig, wat relevant en betekenisvol sal wees vir diegene wat dit gebruik.af_ZA
dc.description.versionMastersen_ZA
dc.format.extent226 pages : illustrationsen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/124819
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectMobile communication -- South Africaen_ZA
dc.subjectSystems in education -- South Africaen_ZA
dc.subjectWeb-based instructionen_ZA
dc.subjectEducation, Higher -- Computer assisted instructionen_ZA
dc.subjectInformation, storage and retrieval systems -- Social aspectsen_ZA
dc.subjectCovid-19 pandemic -- Influenceen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleA framework for designing South African mobile learning experiences through a participatory design processen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
erasmus_framework_2022.pdf
Size:
18.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: