The use of the computer in decentralised collective bargaining in South Africa with special reference to the development of a computer-assisted costing model

Date
1992
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
The central theme of the study comprised the use of the computer in calculating the cost of substantive items as negotiated by employers and trade unions at decentralised level. This study, therefore, focused on a number of aspects. Firstly, the outcomes of collectively negotiated substantive conditions of employment within the framework of a particular industrial relations system are influenced by many factors. Of these, the financial outcome or result is probably always the most important one to management. Secondly, to determine the cost of agreed-to terms and conditions of employment, those terms and conditions of employment generally found in collective agreements which also have a greater impact on labour cost, need to be identified. Thirdly, with a view to develop a generic computer costing model, information is needed on present computer practices within the context of collective bargaining.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die sentrale tema van die studie het die gebruk van die rekenaar vir die berekening van die koste van substantiewe items soos op gedesentraliseerde vlak deur werkgewers en vakbonde onderhandel behels. Die studie het derhalwe op 'n aantal aspekte gefokus. Eerstens word die uitkomste van kollektief onderhandelde diensvoorwaardes binne die konteks van 'n bepaalde arbeidsbetrekkinge-stelsel deur 'n aantal faktore beïnvloed. Vir bestuur is die finansiële uitkoms of resultaat waarskynlik altyd die belangrikste. Tweedens, om die koste van ooreengekome diensvoorwaardes te bereken, moet daardie substantiewe items wat oor die algemeen in kollektiewe ooreenkomste verskyn en wat 'n groter effek op arbeidskoste het, geïdentifiseer word. Derdens, met die oog op die ontwikkeling van 'n generiese rekenaarmodel, word inligting vereis oor huidige rekenaarpraktyke in die konteks van kollektiewe bedinging.
Description
Dissertation (Ph. D.) -- University of Stellenbosch, 1992.
Keywords
Collective bargaining -- Data processing, Labor costs -- Data processing, Labor costs -- Mathematical models, Dissertations -- Business management
Citation
Collections