The effects of a water activities programme on the motor proficiency of children with developmental coordination disorder

Date
1997
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
To reach adulthood, children need to grow and develop, one of the most important aspects is the development of adequate motor coordination. When difficulties are experienced and this development does not take place it gives rise to many problems. Not only motor difficulties, but also other social, emotional, behavioural and educational problems. The child experiences difficulties with his class work and life on the playground and during physical education lessons can also become very traumatic. If the problem can be identified in the early stages of the child's' education and the appropriate steps are taken to initiate remedial work, the potential to improve or even overcome the disability is there, but first the problems need to be recognized for what they are.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Om volwassenheid te bereik moet kinders groei en ontwikkel. Die ontwikkeling van voldoende motoriese koördinasie is een van die belangrikste aspekte hiervan. As struikelblokke hierdie ontwikkeling beperk kan dit baie probleme veroorsaak, nie net motories nie, maar ook sosiale-, emosionele-, gedrags- en opvoedkundige probleme. Indien hierdie probleme in die vroeë ontwikkelingsjare geidentifiseer word en die nodige stappe word gedoen om die prbleme op te los, kan beperkings oorkom word. Dit is dus noodsaaklik om hierdie probleem te probeer vertsaan en diegene wat daardeur geaffekteer word, te help. Die akkurate waarneming van motoriese vaardighede is essentieël vir die beplanning van individuele, remediëreinde programme en die Bewegings ABC Toets is spesifiek vir hierdie doel ontwerp. Tot nou toe is die meeste navorsing gemik op die oorsaak van die probleme en die invloed wat dit op die kind het, en min is gedoen om dié kinders te probeer help.
Description
Thesis (M. in Human Movement Science) -- University of Stellenbosch, 1997.
Keywords
Movement disorders in children -- Treatment, Exercise therapy for children, Aquatic exercises -- Therapeutic use, Movement disorders in children -- Exercise therapy, Dissertations -- Human movement studies
Citation
Collections