An analysis of the continuation and expansion of transnational organized crime : the case of human trafficking in Mozambique

dc.contributor.advisorLambrechts, Dericaen_ZA
dc.contributor.authorDevor, Camilla Pahleen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Political Science.en_ZA
dc.date.accessioned2013-11-25T14:36:59Zen_ZA
dc.date.accessioned2013-12-13T17:22:09Z
dc.date.available2013-11-25T14:36:59Zen_ZA
dc.date.available2013-12-13T17:22:09Z
dc.date.issued2013-12en_ZA
dc.descriptionThesis (MA)-- Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: In 1992, warring factions in Mozambique put an end to 15 years of violence and instability. By signing the General Peace Accord in Rome, the civil war was officially over, and postconflict reconstruction could begin. The post-conflict state has been struggling with high poverty, weak infrastructure and the burden of returning refugees as well as internally displaced people (IDP’s) in the aftermath of the war. Moreover, in recent years, increasing domestic activity on the part of transnational criminal syndicates has become a major national and regional security dilemma. In this study, Mozambique, as a post-conflict state has been examined to identify the most important factors that lead to the increase and continuation in transnational crime in terms of human trafficking. Using prevailing state theories and post-conflict theories within the field of Political Science and analyzing Mozambique from the conceptual theoretical lenses of Max Weber, Charles Tilly, Shmuel N. Eistenstadt, and several other scholars, it is argued that there are numerous elements present within the state that have led to an increase in crime. These are first and foremost the (neo) patrimonial features of the state, corrupt state-officials, the state’s pluralist legal-system and a general lack of public trust in the legitimacy of the government. Incomplete post-conflict reconstruction efforts, resulting in lack of public goods, such as health-care, schooling and jobs along with a culture of exploitation and objectification of women and deep-rooted gender-inequality in Mozambique is argued to provide criminal syndicates with an opportunity to capitalize on organized crimes such as trafficking of humans. In recent years, positive developments manifest themselves through the international recognition of human trafficking and domestic ratifications of international laws and protocols to combat human trafficking. While Mozambique has ratified “The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children” this study reveals state factors that make the elimination of the crime of human trafficking in Mozambique difficult. The findings of the study are symbolic of a globalized problem. Combating transnational crime does not depend solely on international, regional and domestic cooperation through laws and regulations; it also necessitates increased national efforts in dealing with the root-causes of trafficking and to increase the political and public awareness in the country towards this human rights violation.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: In 1992 het strydende groepe in Mosambiek 'n einde gemaak aan 15 jaar van geweld en onstabiliteit. Met die ondertekening van die Algemene Vredesverdrag in Rome, is die burgeroorlog amptelik beëindig en post-konflik rekonstruksie kon begin. Die post-konflik staat het gesukkel met hoë armoede, swak infrastruktuur en die las van terugkerende vlugtelinge en interne verplaasde persone in die nadraai van die oorlog. Daarbenewens het toenemende plaaslike aktiwiteite van transnasionale kriminele sindikate in die afgelope jare 'n groot nasionale en streeks-sekuriteitsdilemma geword. In hierdie studie is Mosambiek as 'n post-konflik staat geanaliseer om die mees belangrike faktore wat tot die toename in transnasionale misdaad (in terme van mensehandel) gelei het, te identifiseer. Deur gebruik te maak van bestaande staatsteorieë en post-konflik teorieë in die veld van Politieke Wetenskap en deur Mosambiek te analiseer uit die teoretiese blik van Max Weber, Charles Tilly, Shmuel N. Eistenstadt, en andere, word daar geargumenteer dat daar verskeie elemente binne die staat is wat tot dié toename in misdaad gelei het. Allereers is die neo(patrimoniale) kenmerke van die staat, korrupte staatsamptenare, die pluralistiese regstelsel en algemene gebrek aan publieke vertroue in die regering. Daar word geargumenteer dat onvolledige post-konflik rekonstruksie, wat 'n tekort aan publieke goedere soos gesondheidsorg, opvoeding en werk tot gevolg het, tesame met 'n kultuur van die seksualisering van vroue en diep-gewortelde geslagsongelykheid in die staat, vir kriminele sindikate geleenthede vir organiseerde misdaad soos mensehandel bied. In die afgelope jare het positiewe ontwikkelinge gemanifisteer deur die internationale erkenning van mensehandel en die plaaslike bekragtigings van internationale wette en protokols om mensehandel te bestry. Alhoewel Mosambiek "The Protocol to Prevent, Supress and Punish Traffickin in Persons, especially Women and Children" bekragtig het, toon die studie dat sekere staatsfaktore die uitwissing van mensehandel in Mosambiek moeilik maak. Die bevindinge van die studie is simbolies van 'n globaliseerde probleem; die bestryding van transnasionale misdaad berus nie net op internasionale, streek en plaaslike samewerking deur wette en regulasies nie, maar dit noodsaak ook verhoogde nasionale inspanning om die grondoorsake van mensehandel te hanteer en om politieke en publieke bewustheid omtrent dié menseregteskending in die land te verhoog.af_ZA
dc.format.extentxiv, 107 p. : ill., maps
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/85843
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University
dc.subjectHuman trafficking -- Mozambique -- Case studyen_ZA
dc.subjectCriminal syndicalism -- Mozambique -- Case studyen_ZA
dc.subjectOrganized crime -- Mozambiqueen_ZA
dc.subjectTransnational crimeen_ZA
dc.subjectMozambique -- Social conditionsen_ZA
dc.subjectFRELIMOen_ZA
dc.subjectRENAMOen_ZA
dc.subjectMax Weberen_ZA
dc.subjectCharles Tilleyen_ZA
dc.subjectTheses -- Political scienceen_ZA
dc.subjectDissertations -- Political scienceen_ZA
dc.titleAn analysis of the continuation and expansion of transnational organized crime : the case of human trafficking in Mozambiqueen_ZA
dc.typeThesis
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
devor_analysis_2013.pdf
Size:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.98 KB
Format:
Plain Text
Description: