A conceptual framework for leadership development in the South African police service based on transformative learning theory

Date
2011-03
Authors
Adams, Tania Bernadette
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Leadership development is an essential and valuable tool for capacitating police leaders in the South African Police Service to deal with the diverse challenges that they face in the policing environment. There seem to be a need for leadership development processes that can stimulate change, and for perspective transformation to enable police leaders to find alternative ways of dealing with the challenges experienced in their working environment. This thesis explored transformative learning as a tool to enhance the leadership development processes of police leaders. The essential elements of transformative learning are: centrality of experience; critical thinking; rational discourse; and policy praxis. Theory development were chosen as best to carefully construct the foundational argument through non-empirical literary-based sources, in which the literature itself became the database towards theoretical formulation in this non-empirical study. The alignment and integration of the elements of transformative learning were explored as a strategy to capacitate police leaders to: reflect on past experiences; think critically about ways of dealing with policing challenges based on experiences; discuss these challenges with other police leaders; and act on reflections made during leadership development processes. The study is limited to the analysis of the status of leadership development in the South African Police Service, which was the context of this study.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Leierskapsontwikkeling is ‘n essensiële en waardevolle hulpmiddel om leiers in die Suid-Afrikaanse Polisiediens te bemagtig om die uiteenlopende uitdagings waarmee hulle te kampe het, beter te hanteer. Dit blyk egter dat daar ‘n behoefte is vir leierskapsontwikkelingprosesse wat intrinsieke verandering en ‘n paradigmaskuif vir polisieleiers te weeg kan bring en wat hulle in staat kan stel om die uitdagings binne hul beroepsveld meer doeltreffend te hanteer. Hierdie tesis ondersoek transformatiewe leerteorie as ‘n instrument om leierskapsontwikkeling van polisieleiers te bevorder. Die hoofelemente van transformatiewe leerteorie is: sentralisering van ondervinding; kritiese denke; rasionele diskoers en beleidsvorming. Teorie-ontwikkeling as navorsingsmetodologie was selekteer as die mees geskikste metodologie om die argument deur nie-empiriese literêre bronne te konstrueer, waarvolgens die gekose literatuur die databasis van die teoretiese formulasie rondom die argument gevorm het in hierdie nie-empiriese studie. Groepering en integrasie van bogenoemde elemente was ondersoek as ‘n strategie om polisieleiers te bemagtig om te reflekteer oor vorige ondervindinge; kritiese denkwyses oor hantering van uitdagings in beroepsveld met inagneming van vorige ondervindinge toe te pas; diskoers oor uitdagings met ander polisieleiers te hê en om aktief te reageer op refleksies tydens leierskapsontwikkelingsprosesse. Die studie is beperk tot die analise van die status van leierskap in die Suid-Afrikaanse Polisiediens as konteks waarbinne hierdie studie onderneem is.
Description
Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2011.
Keywords
Leadership, Leadership development, Transformative learning theory, South African Police Service, Theses -- Education, Dissertations -- Education, Theses -- Curriculum studies, Dissertations -- Curriculum studies
Citation