Communicative language teaching : a comparison of the Lesotho form E (English) and South African grade 12 FAL (English) curricula

dc.contributor.advisorVan der Walt, Christaen_ZA
dc.contributor.authorKobo, Mamorapeli Justinahen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Curriculum Studies.en_ZA
dc.date.accessioned2013-02-27T12:56:43Zen_ZA
dc.date.accessioned2013-03-15T07:47:55Z
dc.date.available2013-02-27T12:56:43Zen_ZA
dc.date.available2013-03-15T07:47:55Z
dc.date.issued2013-03en_ZA
dc.descriptionThesis (MEd)--Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.descriptionIncludes glossary of terms
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: In the study presented, two English curriculum documents were analysed, one from South Africa and the other from Lesotho. The analysis was focused on English first additional language curriculum documents for what is known as Grade 12 in South Africa and Form E in Lesotho. The two curricula are both informed by Communicative Language Teaching (CLT), with the concept of communicative competence, which is the ability to use the linguistic system effectively and appropriately, at its core. The two curricula are distinguished from each other as being locally developed (South Africa) and internationally developed (Lesotho) curriculum documents. Research contributions on the role that English plays in today‟s language learning and teaching context introduce the study . An overview is provided of the CLT appr oach and the essentials and difficulties perceived in CLT introduction in Africa and particularly Southern Africa. Jacobs and Farrell‟s (2003) evaluative framework for CLT is proposed as an indication of the extent to which CLT is evident in curricula. Ag ainst this background, the question arises of how CLT is realised in English first additional language curriculum documents for Grade 12 in South Africa and for Form E in Lesotho . In answering the question, a qualitative content analysis method that sets in interpretivist paradigm is employed for analysis of the curricula, and coding is applied using the evaluative framework proposed by Jacobs and Farrell (2003). The analysis attempts to evaluate the two English first additional language curriculum documents (curricula plans ). First, an exploration of the structures of the two curriculum documents was done. Second, the evaluation of the curricula against Jacobs and Farrell‟s (2003 :10 ) “ eight changes in language teaching and learning ” followed. Third, the comparison of the two curricula was carried out. Evaluation and comparison processes were carried out for the purpose of determining which of the two curricula best realises CLT. Reflecting on what is needed in the choice of English first additional language curricula, the conclusion is reached that (a) curricula need to be explicit in describing texts for language teaching, (b) they need to include oral and listening proficiency, and (c) a locally developed curriculum realises the CLT elements better than an internationally developed curriculum document. This means that learners‟ needs are be tter accommodated when local context and situations are in use. With this, learners bring their learning experiences as close as possible to their own real-life situations and thereby contribute towards language development.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie analiseer twee kurrikulumdokumente vir die onderrig van Engels: een Suid-Afrikaans en die ander van Lesotho. Die analise fokus op Engels as eerste addisionele taal kurrikula vir wat as Graad 12 bekend staan in Suid-Afrika en as Vorm E in Lesotho. Beide kurrikula is in die Kommunikatiewe Taalonderrigtradisie ontwikkel; ʼn tradisie wat vereis dat die taalstruktuur effektief in realistiese situasies gebruik word. Die twee kurrikula word onderskei deur die feit dat die Suid-Afrikaanse een plaaslik ontwikkel is en die Lesotho onderwyssisteem gebruik ʼn internasionaal - ontwikkelde kurrikulum, die Cambridge Overseas English Certificate. Die studie word ingelei deur ʼn bespreking oor die r ol wat Engels speel in die huidige leer- en onderrigkonteks. ʼn Oorsig word gegee van Kommunikatiewe Taalonderrig (KTO), gevolg deur ʼn bespreking van die elemente en probleme wat ervaar word met KTO in Afrika en in Suider- Afrika in die besonder. ʼn Raamwerk, voorgestel deur Jacobs en Farrell (2003) vir die evaluering van KTO, word voorgestel as ʼn aanduiding van die mate waartoe kurrikula die beginsels en praktyke van KTO insluit. Die probleem wat hierdie studie bestudeer is die mate waartoe KTO manifesteer in die Graad 12 Engels Eerste Addisionele Taal kurrikulum in Suid-Afrika en in die Vorm E kurrikulum, die Cambridge Overseas English Certificate, in Lesotho. Die navorsingsbenadering is interpretatief en kwalitatiewe inhoudsanalise word gebruik om die kurrikula te analiseer. Deur die raamwerk van Jacobs en Farrell (2003) te gebruik, word dit moontlik om die twee kurrikulum dokumente te analiseer en te vergelyk . As ʼn eerste stap word die struktuur van beide dokumente bespreek, gevolg deur ʼn evaluering van elke kurrikulum in terme van die agt veranderings in onderrig en leer wat veronderstel is om KTO te karakteriseer (Jacobs en Farrell 2003:10). Hierdie twee stappe is nodig om die finale vergelyking van die twee kurrikula te kan doen sodat die mate waartoe hulle KTO manifesteer, aangedui kan word. Hierdie analise kom tot die gevolgtrekking dat die Engels eerste addisionele taalkurrikulum in Lesotho (a) duideliker riglyne moet verskaf vir die aard van tekste wat vir Engels taalonderrig gebruik kan word, (b) dat hierdie kurrikulum mondelinge- en luistervaardighede moet insluit en (c) dat die plaaslik-ontwerpte, Suid-Afrikaanse kurrikulum beter rekenskap gee van KTO as die Cambridge Overseas English Certificate, die internasionaal-ontwikkelde dokument wat in Lesotho gebruik word. As gevolg van die vergelyking met die Jacobs en Farrell raamwerk, blyk dit dat leerders se behoeftes beter ondervang kan word wanneer plaaslike kontekste en situasies gebruik word omdat leerders op hulle eie leerervarings kan staatmaak om hulle taalvermoë te ontwikkel.af_ZA
dc.format.extentxiii, 91 p. : ill.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/80370
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectCambridge O Levelsen_ZA
dc.subjectTheses -- Educationen_ZA
dc.subjectDissertations -- Educationen_ZA
dc.subjectTheses -- Curriculum studiesen_ZA
dc.subjectDissertations -- Curriculum studiesen_ZA
dc.subjectSchool grade placement -- South Africaen_ZA
dc.subjectCurriculum evaluation -- South Africaen_ZA
dc.subjectCurriculum evaluation -- Lesothoen_ZA
dc.subjectCurriculum planning -- South Africaen_ZA
dc.subjectCurriculum planning -- Lesothoen_ZA
dc.subject.otherCurriculum Studiesen_ZA
dc.titleCommunicative language teaching : a comparison of the Lesotho form E (English) and South African grade 12 FAL (English) curriculaen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
kobo_communicative_2013.pdf
Size:
4.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.98 KB
Format:
Plain Text
Description: