Om sin te maak. Pleidooi vir 'n gesprek tussen organisasiekunde en hermeneutiek

Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
LitNet
Abstract
Die artikel vestig die aandag op ’n belangrike nuwe ondersoek in organisasiekunde, naamlik die doktorale navorsing van Christiaan Maasdorp soos onder meer vervat in sy proefskrif getitel “Narrativity and organisation: an investigation in sensemaking theory” (Universiteit Stellenbosch 2018). In die eerste gedeelte van die artikel word Maasdorp se kritiek op Karl Weick se teorie van “sensemaking” in organisasies bespreek. In die tweede gedeelte word Maasdorp se voorstel ontleed om leemtes in hierdie teorie met insigte uit Ricoeur se hermeneutiese filosofie te verbeter en te versterk. Dit gaan hierby veral om Ricoeur se opvatting van narratiewe identiteit wat volgens Maasdorp ’n stewiger basis en ’n meer geskikte raamwerk bied vir wat Weick wil bereik. In die slotgedeelte word aspekte van Ricoeur se benadering wat Maasdorp nie voldoende benut nie, aan die orde gestel. Dit raak veral die verandering en vernuwing in en van organisasies wat in Ricoeur se begrip van die herbeskrywing van die werklikheid opgesluit lê. Maasdorp het ’n gesprek begin wat verder voortgesit behoort te word.
The article has a threefold purpose: To introduce an important new doctoral study in organisation theory; to provide a critical overview of core aspects of the dissertation and to develop these further; and to stimulate a conversation between sensemaking theory and hermeneutics.
Description
CITATION: Lategan, B. 2019. Om sin te maak. Pleidooi vir 'n gesprek tussen organisasiekunde en hermeneutiek. LitNet Akademies, 16(2):356-373.
The original publication is available at https://www.litnet.co.za
Keywords
Hermeneutics, Narrative identity, Organisation theory, Ricoeur, Paul., Weick, Karl E., Sensemaking
Citation
Lategan, B. 2019. Om sin te maak. Pleidooi vir 'n gesprek tussen organisasiekunde en hermeneutiek. LitNet Akademies, 16(2):356-373.