Contributions to microwave passive component design

Date
2019-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The dissertation presents an overview of the publications of the candidate and his research group on design techniques and structures for microwave passive networks which have advanced the field in a number of a spects. They have also impacted materially on local industry. The work includes three main activities, namely numerical modelling and analysis of microwave structures, microwave filter applications, and microwave antenna applications. A particular focus is placed on structures supporting multiple propagating modes, as this has been a recurring topic throughout the career of the author. Firstly applied to microwave waveguide filters, h is most r ecent work extends multimodal concepts also to antennas. The modelling of these structures forms a crucial part of the design procedure, and also contributes largely to the ability of designers to exploit this behaviour to achieve added functionality and improved performance.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie proefskrif bied ’n oorsig aan van die kandidaat en sy navorsingsgroep se publikasies in die veld van passiewe mikrogolf netwerke en antennas, wat ’n bydrae tot die veld gemaak het, en ’n impak in industrie gehad het. Drie hoof aktiwiteite word aangebied, naamlik numeriese modellering en analise, mikrogolffilter toepassings, en mikrogolfantennas. ’n Spesifieke f okus word g eplaas o p s trukture wat d ie v oortplanting van meer as een modus ondersteun, aangesien hierdie ’n deurlopende tema was in die kandidaat se hele loopbaan. Oorspronklik toegepas op filterstrukture, verskyn hierdie tema ook in die mees onlangse werk op antennas. The modellering van hierdie strukture vorm ’n integrale deel van die ontwerpsiklus, en dra beduidend by tot die vermoë van ontwerpers om hierdie tipe gedrag te benut, om sodoende ekstra funksionaliteit in te bou in die ontwerp, en werkverrigting te verhoog.
Description
Thesis (DEng)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
Component software, Microwave antennas, Filters, Wave-guide
Citation