Calvyn as praktiese teoloog : die bydrae van ’n teodramatiese paradigma

Date
2011-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AOSIS OpenJournals
Abstract
In order to ask the question about the role and place of a specific discipline (in this case Practical Theology), one must realise where one comes from. This article seeks to answer the question about the role of Practical Theology within the field of theology in conversation with some perspectives offered by the sixteenth-century reformer, John Calvin. It is argued that Calvin lived in a century that scholars regard as one of the golden periods in which the world of the arts and theatre flourished. Hence Calvin’s age was characterised by a dramatic vision of human existence and such a vision also had an impact on his own theological thinking. Against this backdrop, the article engages the question of the role and place of practical theology by proposing a theodramatic approach in which the possibilities that the notion of “re-dramatisation” holds, come to the fore.
Om te vra na die rol en plek van ’n spesifieke dissipline (in hierdie geval Praktiese Teologie), moet ’n mens ’n goeie idee hê waar jy vandaan kom. Hierdie artikel poog om die vraag na die rol van Praktiese Teologie binne die veld van teologie te beantwoord in gesprek met sekere perspektiewe van die sestiende-eeuse hervormer, Johannes Calvyn. Daar word geargumenteer dat Calvyn in ’n eeu geleef het wat deur geleerdes gereken word as een van die goue periodes waarin die wêreld van kuns en teater hoogty gevier het. Calvyn se eeu is veral gekenmerk deur ’n dramatiese visie op die menslike bestaan en hierdie visie het ook ’n impak op sy denke gehad. Teen hierdie agtergrond tree hierdie artikel in gesprek ten opsigte van die rol en plek van praktiese teologie deur ’n teodramatiese benadering voor te stel. Dit is ’n benadering waarin die gedagte van ’n “herdramatisering” van die wêreld voorgestaan word.
Description
Please cite as follows:
Nell, I.A. 2011. Calvyn as “praktiese teoloog”: die bydrae van ’n teodramatiese paradigma, In die Skriflig, 45(1): 97-120, doi: 10.4102/ids.v45i1.7.
The original publication is available at http://www.indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/index
Keywords
Calvin, Jean, 1509-1564
Citation
Nell, I.A. 2011. Calvyn as “praktiese teoloog”: die bydrae van ’n teodramatiese paradigma, In die Skriflig, 45(1): 97-120, doi: 10.4102/ids.v45i1.7.