A comparative analysis of growth traits in Triploid and Diploid Genotypes of the South African abalone, Haliotis midae

Date
2011-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Abalone production is the largest financial contributor to aquaculture in South Africa and practically all of the abalone produced is exported to Asia. This means that the product must be globally competitive and many technologies have been applied to this cause. One that specifically shows great promise for bivalve mollusc production is triploidy; more precisely, sterility due to the induction of aneuploidy. Under normal maturation, energy is diverted from somatic growth through sexual maturation, therefore inhibiting or retarding gametogenesis through a process such as aneuploidy is expected to increase growth and decrease the time to marketing. Two studies preceding this one investigated the induction of triploidy through hydrostatic shock (De Beer, 2004) and the comparative growth rate of triploid genotypes from 8 to 24 months, prior to the onset of sexual maturation (Schoonbee, 2008). During this comparative growth stage, no convincing statistical evidence of faster growth or of seasonal environmental effects could be obtained. It was recommended that growth between triploid and diploid variants be compared during the age period when sexual maturity becomes a factor to determine whether triploidy in Haliotis midae is a useful biotechnological tool to improve biological productivity and global competiveness of the abalone industry. The growth measured as shell length and wet weight in the period from 29 to 62 months showed a statistically significant difference in mean weight and mean length with diploids showing a superior growth rate compared to their triploid siblings. This difference of 1.99 mm and 5.13 g was however not perceived as being commercially significant. Important production parameters including canning yield percentage and gonadosomatic index were also measured during this trial. For both these parameters, the triploid genotype showed statistically and commercially significant improvement of 10.68% increased canning yield and 28.42% reduction in gonadosomatic index when compared to their diploid counterparts. Triploid abalone was found to be not completely sterile; gametes and even mature gonads were observed in some instances. Even though complete sterility was not achieved there appeared to be a retarded gonadosomatic development in triploid variants. The delay in sexual maturation, together with the improvement in canning yield, may justify triploidy’s commercial application, despite its reduced growth rate.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Perlemoen produksie lewer die grootste finansiële bydra tot akwakultuur in Suid Afrika en feitlik al die Perlemoen word uitgevoer na Asië. Dit beteken dat die produk moet kompeteer op die wêreld mark en verskeie tegnologieë word reeds aangewend vir die spesifieke doel. Een so tegnologie wat potensiaal toon ten opsigte van akwakultuur produksie is triploïedie; meer spesifiek, sterieliteit veroorsaak deur aneuploïedie induksie. Onder normale volwassewording, word energie weggeneem van somatiese groei wanneer geslagsrypheid intree en daarom kan groeitempo verhoog word deur gametogenese te inhibeer of te vertraag deur ‘n proses soos aneuploïedie en, word korter tydperk benodig om bemarkingsgrootte te bereik. Twee voorafgaande studies het gehandel oor die induksie van triploïedie deur hidrostatiese druk skok (De Beer, 2004) en die vergelykende groeitempo van triploïede genotipes vanaf ouderdom 8 tot 24 maande (Schoonbee, 2008) alvorens geslagsrypheid intree. Tydens hierdie vergelykende groeifase kon geen statisties betekenisvolle aanduidings van vinniger groei of seisoenale omgewingseffekte aangetoon word nie. Die studie handel vervolgens oor die uitbreiding van die vergelykende groeistudies tussen triploïede en diploïede genotipes tot ouderdom van 62 maande wat die intrede van geslagsrypheid insluit, ten einde te bepaal of die induksie van triploïedie in Haliotis midae voordele inhou ten opsigte van produksiedoeltreffendheid en mededingendheid op wêreldmarkte. Groei gemeet in terme van skulplengte en lewende massa oor die tydperk van 29 tot 62 maande het statisties betekenisvolle verskille getoon in gemiddelde massa en lengte van diploïede genotipes bo die van triploïede verwante individue. Die verskille van 1.99 mm en 5.13 g kan egter nie as kommersieel betekenisvol beskou word nie. Belangrike produksie eienskappe waaronder persentasie opbrengs van eindproduk en die gonadosomatiese indeks is ook bepaal. Vir beide die produksie eienskappe het die triploïede genotipe statisties sowel as kommersieel betekenisvolle verbetering van 10.68% getoon vir opbrengs en 28.42% verlaging in gonadosomatiese indeks in vergelyking met die diploïede genotipe. Triploïede genotipes was nie volledig steriel nie, gegewe die aanwesigheid van gonades en gamete in sommige individue. Selfs al is totale steriliteit nie bereik nie, het dit wel voorgekom asof daar vertraging in gonadosomatiese ontwikkeling plaasgevind het in triploïede genotipes. Die vertraging in geslagsrypheid tesame met die verhoogde persentasie opbrengs van die eindproduk hou voordele in bo die andersins effense stadiger groei van triploïede genotipes.
Description
Thesis (MScAgric)--Stellenbosch University, 2011.
Keywords
Triploid genotypes, Haliotis midae -- Growth, Production traits, Dissertations -- Genetics, Theses -- Genetics, Comparative growth, Diploid genotypes, Abalone -- South Africa
Citation