ITEM VIEW

Experiences of women in transition to survivorship following mastectomy in the Cape Metropole

dc.contributor.advisorCohen, Mary A.en_ZA
dc.contributor.authorStecher, Nicole Elizabethen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Medicine and Health Sciences. Dept. of Interdisciplinary Health Sciences. Nursing.en_ZA
dc.date.accessioned2016-03-09T14:44:40Z
dc.date.available2016-03-09T14:44:40Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/98650
dc.descriptionThesis (MCur)--Stellenbosch University, 2016.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Background: Breast cancer is one of the most common female malignancies worldwide and the cause of cancer death among women in developed and economically developing countries. The researcher, a professional nurse practicing in the operating theatre assisting with high volumes of breast surgery, identified a need to explore the needs of women following mastectomy as they transition into survivorship, in order to understand the challenges patients face after surgery. Methods: A qualitative design with a descriptive phenomenological approach was applied, underpinned by Husserl’ post-positive philosophy to elicit the participant’s needs following mastectomy. Seven women who had undergone mastectomy for breast cancer and who resided in the Cape Metropole were selected by means of snowball sampling to participate in individual interviews. Consent to conduct the study was obtained from the Health Research Ethical Committee at Stellenbosch University and informed consent was obtained from the participants before each interview. Interviews took place at a location of the participant’s choice, were audio recorded, transcribed verbatim and verified. The interviews were analysed thematically and the themes that emerged were emotional distress and individual coping mechanisms, concern for children and family, impact of changes to appearance and preferred support needs. Results: Findings show that support requirements are based on the individual’s psychological, physical and social needs. A need for breast cancer education and information in the individual’s mother tongue was expressed. It is suggested that women diagnosed with breast cancer should be educated along with their families in order to enhance the transition into survivorship.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Agtergrond: Borskanker is die algemeenste maligniteit in vroue en die grootste oorsaak van kankerverwante sterfte in beide onwikkelde en ekonomies ontwikkelende lande. Die navorser, ‘n professionele verpleegkundige wat praktiseer in ‘n operasie teater met hoë volumes van bors chirurgie, het ‘n behoefte geïdentifiseer om die oorlewingsbehoeftes van vroue na mastektomie te evalueer ten einde die uitdagings wat hulle in die gesig staar na chirurgie beter te begryp. Metodiek: ‘n Kwalitatiewe benadering met beskrywende fenomenologie is toegepas, vanuit post-positivistiese perspektief soos gepopulariseer deur Husserl, om die deelnemers se behoeftes na mastektomie te identifiseer. Sewe vroue vanuit die Kaapse metropool wat almal ‘n mastektomie ondergaan het vir borskanker is deur ‘n sneeubal steekproef geïdentifiseer om individuele onderhoude te ondergaan. Toestemming vir die studie is van die Menslike Navorsingsetiek kommitte van Die Universiteit van Stellenbosch verkry en ingeligte toestemming van elke deelnemer verkry voor die aanvang van elke onderhoud. Onderhoude het plaasgevind op ‘n plek volgens elke deelnemer se voorkeur. ‘n Klankopname daarvan is gemaak en na die tyd woordeliks oorgeskryf en geverifiieer. Die onderhoude is tematies ontleed. Emosionele benoudheid, hanteringsmeganismes, kommer oor kinders en familie, die impak van veranderinge in voorkoms en voorkeure in ondersteuningsbehoeftes was tema’s wat na vore getree het. Resultate: Daar is bevindings dat ondersteuningsbehoeftes afhang van die individu se psigiese, fisiese en sosiale omstandighede. Die nodigheid van inligting en opvoeding in die individue se moedertaal is deurgans vermeld. Daar word voorgestel dat vroue wat met borskanker gediagnoseer word, saam met hul familie deeglike ingelig en onderrig ontvang ten einde die oorgang na oorlewing te vergemaklik.af_ZA
dc.format.extent73, 4 pages
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.subjectMastectomyen_ZA
dc.subjectBreast -- Cancer -- Patients -- Careen_ZA
dc.subjectBreast -- Cancer -- Surgery -- Patients -- Careen_ZA
dc.titleExperiences of women in transition to survivorship following mastectomy in the Cape Metropoleen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW