Divergensie as ekwivalentverhouding: 'n Vergelykende studie tussen Tweetalige Woordeboek/Bilingual Dictionary en Groot Woordeboek/Major Dictionary

Date
2002-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis is aimed at the problems originating from the lack of an adequate lexicographical handling of divergence as an equivalent relation. In this study the method in which divergence is dealt with in bilingual dictionaries is evaluated critically. Tweetalige Woordeboek/Bilingual Dictionary and Groot Woordeboek/ Major Dictionary are taken as the basis for the evaluation. The theoretical component of the lexicography is tested in practice - in the mentioned dictionaries - by evaluating the dictionary entries in terms of sufficient examples. Problems are identified and recommendations given for solving these problems. Subsequently a comparison is made between Tweetalige Woordeboek/Bilingual Dictionary and Groot Woordeboek /Major Dictionary regarding the way data is dealt with as well as their underlying theoretical approach to divergence as equivalent relation. Findings regarding the acceptability of the mentioned are given.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis is gerig op die probleme wat ontstaan as gevolg van 'n gebrekkige leksikografiese hantering van divergensie as ekwivalentverhouding. In hierdie studie word daar krities gekyk na die hanteringswyse van divergensie in tweetalige woordeboeke. Tweetalige Woordeboek/Bilingual Dictionary en Groot Woordeboek/ Major Dictionary word as basis vir hierdie ondersoek geneem. Die teoretiese komponent van die leksikografie word in die praktyk - in genoemde woordeboeke - getoets deur die bewerkings van woordeboekartikels in genoemde woordeboeke te evalueer aan die hand van voldoende voorbeeldmateriaal. Probleme word geïdentifiseer en aanbevelings gemaak vir die oplossing daarvan. Vervolgens word 'n vergelyking getref tussen Tweetalige Woordeboek/ Bilingual Dictionary en Groot Woordeboek/Major Dictionary in die hantering van data asook hul onderliggende teoretiese benadering tot divergensie as ekwivalentverhouding. Uitsprake oor die aanvaarbaarheid al dan nie van genoemde word gelewer.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2002.
Keywords
Divergensie, Ekwivalentverhouding, Dissertations -- Afrikaans language, Theses -- Afrikaans language
Citation