Predictors of political participation in new democracies : a comparative study

Potgieter, Elnari (2013-12)

Thesis (MA)-- Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Comparative studies investigating predictors of political participation in new democracies are rare. This study addresses an identified gap in the literature on predictors of political participation in new democracies in order to build on the rich body of literature concerned with political participation and democratic consolidation which already exists, but also to contribute towards understanding the role of citizens and their decisions pertaining to political participation in new democracies. In order to address the identified gap, this cross-national comparative study uses World Values Survey (2006) data for Chile, Poland, South Africa, and South Korea as part of a cross-sectional secondary analysis aimed at ascertaining what predictors of political participation can be identified for these new democracies. Drawing primarily from studies by Shin (1999) and Dalton (2008) which used the Civic Voluntarism Model by Verba, Schlozman and Brady (1995) as theoretical framework, predictors of political participation considered in this study include: personal resources (level of education and self-reported social class), political engagement and motivation (political interest and leftright political ideology), group membership and networks, as well as demographic attributes (age, gender and size of town). Forms of political participation investigated include: voting as conventional form of participation; and boycotts, petitions and demonstrations as forms of political protest behaviour. The relationships between the possible predictors of participation and forms of political participation were determined by multiple regression analysis. The main findings by this study are that political interest is an important predictor of voting and political protest behaviour; age is a strong predictor of voting; and group membership has a greater impact on political protest behaviour than on voting.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Vergelykende studies wat ondersoek instel na voorspellende faktore van deelname aan politieke aktiwiteite in jong demokrasieë, is skaars. Deur indikatore van politieke deelname in nuwe demokrasieë na te vors, spreek hierdie studie dus die geïdentifiseerde gaping in die literatuur aan en brei dit uit op die korpus tekste aangaande politieke deelname en demokratiese konsolidasie. Verder bevorder dit ook ’n beter begrip van landsburgers en hul besluite rakende politieke deelname in jong demokrasieë. Ten einde die aangeduide literatuurgaping te oorbrug, steun hierdie verglykende studie op data van die “World Values Survey” (2006) vir Chili, Pole, Suid-Afrika en Suid-Korea. Dit vorm deel van ’n sekondêre analise om individuele eienskappe as voorspellers van deelname aan politieke aktiwiteite in nuwe demokrasieë, te identifiseer. Studies deur Shin (1999) en Dalton (2008), wat gebruik maak van Verba, Schlozman en Brady (1995) se “Civic Voluntarism Model”, dien as primêre teoretiese begronding. Daaruit word afgelei dat moontlike voorspellers van deelname aan politieke aktiwiteite gelys kan word as: persoonlike hulpbronne (vlak van opvoeding en self-geidentifiseerde sosiale klas); politieke betrokkenheid en motivering (belangstelling in politiek en politieke ideologie); groeplidmaatskap en –netwerke asook demografiese eienskappe (ouderdom, geslag en grootte van dorp). Die vorme van politieke aktiwiteite waaraan daar aandag gegee word, is eerstens stemgedrag tydens nasionale verkiesings as konvensionele vorm van politieke deelname en tweedens biokotte, petisies en demonstrasies as vorme van politieke protesgedrag. Die hoof bevindinge van hierdie studie is dat politieke belangstelling ‘n belangrike voorspeller is vir stemgedrag en politieke protesgedrag; ouderdom is ‘n sterk voorspeller vir deelname aan verkiesings en groeplidmaatskap het ‘n groter invloed op politieke protesgedrag as op die keuse om te stem.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/85612
This item appears in the following collections: