The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

The role of the China Africa Development Fund in China's Africa policy

Schickerling, Elizabeth Jane (2012-12)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2012.

Includes bibliography

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: China and Africa's increased interaction over the past decade has received attention from the media, academics, economists and politicians alike. The rise of China as a potential world economic power has sparked both concern and suspicion. Concern over China's impact in African states has been voiced by Western and African leaders. The Chinese economy has experienced robust growth since embarking on ambitious reforms to open up its economy to outside investment and trade, as well as policies geared towards encouraging Chinese enterprises to go abroad. China's rise in importance in the international arena has led to increased scrutiny of its foreign policies and internal policies. In order to gain a balanced view of China's engagement in African states it is necessary to examine the various components of their involvement. This thesis has chosen to focus on CADFund as its main unit of analysis, and has illustrated that the Fund fulfils both a political and economic role in China's relations with Africa. This study will explore the political and economic motivations behind China's interest in Africa. Conclusions are drawn from the structural organisation, investment approaches and projects of CADFund. The way in which CADFund fits into China‟s Africa policy will be determined by looking at the Fund's activities and how they fit into the principles set out in China's Africa Policy. The main question posed by this study was regarding the role which CADFund plays in China’s Africa Policy. The mandate of the Fund is to provide funding and advisory and support services to Chinese enterprises wishing to invest in African states. With 60 completed projects to date, the Fund has arguably indeed helped to progress the Chinese government's goal of encouraging Chinese enterprises to invest in Africa. Recommendations for future research are encouraged in order to build on this specific field. For example, more extensive research could be pursued concerning CADFund linkages with the Chinese government. Together with this, questions regarding the perceived effectiveness of CADFund could also be addressed – specifically by investigating how projects are managed and monitored by CADFund. In these follow-up explorations, theoretical frameworks such as the “principle-agent theory” could also be incorporated as frameworks with which to view CADFund‟s relationship with the Chinese government.

AFRIKAANSE OPSOMMING: China en Afrika se verhoogde interaksie oor die afgelope dekade het baie aandag van die media, akademici, ekonome en politici ontvang. Die opkoms van China as 'n potensiële wêreld ekonomiese mag, het gelei tot beide agterdog en kommer. Kommer oor China se invloed binne Afrika state is geopper deur Westerse sowel as Afrika leiers. Die Chinese ekonomie het ongekende groei beleef sedert hul vertek op ambisieuse hervormings, om hul ekonomie meer vry en oop te maak vir buitelandse belegging en handel, sowel as beleid hervormings wat daarop gemik is om Chinese ondernemings oorsee te bevorder. China se opkoms as 'n belangrike moondheid op internasionale gebied, het gelei to nadere ondersoek van sy buitelandse beleide. Om 'n gebalanseerde beeld van China se betrokkenheid in Afrikastate te kry, is dit noodsaaklik om verskeie komponente van hul betrokkenheid te ondersoek. Hierdie tesis kies om te fokus op China-Afrika Ontwikkelingsfonds (CADFund) as die vernaamste eenheid van analise en beskryf beide die fonds se politieke sowel as 'n ekonomiese rol in China se betrekkinge met Afrika. Hierdie studie sal die politieke en ekonomiese beweegredes agter China se belange in Afrika verken. Gevolgtrekkings word gemaak van strukturele organisasie, belegging benaderings en projekte van China-Afrika Ontwikkelingsfonds. Die manier waarop China-Afrika Ontwikkelingsfonds by China se Afrika-beleid inpas, sal vasgestel word deur te kyk na die fonds se aktiviteite en hoe hulle by die neergelegde beginsels van China se Afrika-beleid inpas. Die belangrikste vraag wat hierdie studie stel, is met betrekking tot die rol wat China-Afrika Ontwikkelingsfonds in China se Afrika-beleid speel. Die mandaat van die fonds is om finasiering, raadgewende en ondersteunende dienste aan Chinese ondernemings te bied wat in Afrika-state wil belê. Met 60 voltooide projekte tot op datum, het die fonds inderdaad gehelp om by te dra tot die Chinese regering se doelwit om Chinese ondernemings aan te moedig om in Afrka te belê. Aanbevelinge vir toekomstige navorsing word aangemoedig om voort te bou op hierdie spesifieke gebied. Byvoorbeeld, meer uitgebreide navorsing oor China-Afrika Ontwikkelingsfonds se bande met die Chinese Regering. Samehangend hiermee,vrae in verband met die vermeende doeltreffendheid van China-Afrika Ontwikkelingsfonds kan ook ondersoek word - spesifiek deur te ondersoek hoe projekte bestuur en gekontroleer word deur China-Afrika Ontwikkelingsfonds. In hierdie opvolg ondersoeke, kan teoretiese raamwerke soos die ”principle-agent theory” ook ingesluit word as raamwerke waarna China-Afrika Ontwikkelingsfonds se verhoudinge met die Chinese Regering gekyk kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/71761
This item appears in the following collections: