Rebellion as a lifestyle : representations of youth revolts in Cameroon

Date
2010-12
Authors
Ntamack, Serge
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This research has used a critical discourse analysis approach encompassing postcolonial theory and theory of media effects in order to investigate the influence of political discourse in the media upon youth’s violence in Cameroon. As a result it has been found that the use of private violence by young people in urban cities has become ordinary. Such an attitude reflects among other some aspects of youth’s lifestyle designed to cope with the hardship of their social status and to resist the elite’s dominance. While no counter-narrative has been found in the independent publications about the portrayal of youth’s violence as criminal by the state-owned press, the young people nevertheless have produced through a street culture a narrative deconstructing the political discourse in the media and highlighting their grievances in a more or less violent tone. Thus the use of private violence during the riot in February 2008, is far from an isolated (re)action of angry young people , it obeys the very practicality of their existence and the political turmoil it might cause is incidental to the way of life in which it is embedded.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsing het ‘n kritiese diskoers analise-benadering gebruik wat ‘n postkoloniale teorie en ‘n teorie van media-effekte insluit om sodoende die invloed van politieke diskoers in die media op jeuggeweld in Kameroen, te ondersoek. Daar is gevolglik gevind dat die gebruik van private geweld deur jongmense in stedelike gebiede normaal geword het. So ‘n houding reflekteer onder andere sommige aspekte van die jeug se leefstyl wat ontwerp is om die ontbering van hul sosiale status te hanteer en ook die elite se dominasie te weerstaan. Ofskoon geen teen-narratief sover gevind is in die onafhanklike publikasies oor die uitbeelding van jeuggeweld as krimineel en die publikasies van die staatsbeheerde pers wat die jeug uitbeeld met min agentskap nie, het jongmense wel ‘n teen-narratief geskep deur ‘n straat-kultuur. Hierdie teen-narratief dekonstruktueer die politieke diskoers in die media en onderstreep hul griewe in ‘n geweldadige toon. Dus die gebruik van private geweld gedurende die onluste in Februarie 2008, wat nie as ‘n geïsoleerde (re)aksie van woedende jongmense gesien kan word nie, is getrou aan die wese van hulle bestaan en die politieke onrus wat dit moontlik mag veroorsaak, is bykomstig tot die leefstyl waarin dit vasgelê is.”
Description
Thesis (MA (Political Science. International Studies))--University of Stellenbosch, 2010.
Bibliography
Keywords
Urban youth -- Rebellion -- Cameroon, Dissertations -- Political science, Theses -- Political science
Citation