Die fonologie en morfologie van westelike Shona

Wentzel, Petrus Johannes (1961-12)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 1961.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit is nodig geag om hierdie navorsingswerk oor Weste like Shona te doen aangesien daar nog baie weinig op we tenskaplike basis, of andersins, in die verband gepubl iseer is . Doke het in 1929 tydens sy taa l ondersoek in Suid -Rh odesi~ reeds me l ding gemaak van die noodsaaklikheid van s o 1n werk; Fortune se ook I in 1959 in die verband dat so 1n taak nie te l ank uit gestel moet word nie. Uit die navorsingswerk self het dan ook aan die lig gekom dat Westelike Shona gro ot wetenskaplike waarde he t aang e sien dit o.a. menige ouer en besondere morfol ogiese vorms bevat wat in die re s van die Shonat ale nie v oorkom nie. Verder blyk dit dat die taal mettertyd sal moet uitsterf as daar nie v oorsien i ng gemaak word nie dat dit aan diegene wie se moedertaal dit is, op skoal aangebied word nie. (Die leerlinge ontvang tans we l in hulle eerste twee skooljare onderrig in hul moedertaal , maar dit is heeltemal onvoldoende .) Ook op godsdienstige gebied word niks of weinig gedoen om die taa l te behou , daar Ndebele deurgaans die voertaal is op die gebied . Dit is slegs deur die t oedoen van die ouer geslag , Hat nou aan die uit sterf is, da t die t aal, veral Kalanga , homself nog so goed gehandhaaf he t teen bv . Ndebele. Westelike Shona kan alleen bly voortbestaan mit s dras tiese stappe geneem word deur die Rhodesiese Regering en veral deur die betrokke Sendingkerke op die gebied van Literatuur waarin van Westelike Shona gebruik gemaak word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/54115
This item appears in the following collections: