ITEM VIEW

The World Trade Organisation : international trade, dispute settlement & the environment

dc.contributor.advisorNel, P.
dc.contributor.authorGreyling, Minette Ilse
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts & Social Sciences. Dept. of Political Science.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:36Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:36Z
dc.date.issued2003-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/53695
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The norms governing international trade on the one hand, and sustainable development on the other, have both different origins and objectives. This is the central problem that will be addressed in this research assignment, by analysing the structure, functioning and future of the World Trade Organisation Dispute Settlement Mechanism (DSM). Though there has been a significant shift from politics to legality, the dispute settlement system is still far from perfect. When looking at recent environmental trade disputes, the stress placed on the system is revealed. •• The focus is on the impact of environmental disputes on the nature and functioning of the DSM, and how these disputes have contributed to the development of international trade law, and the concept of sustainable development. These will all contribute to a greater understanding of the interaction of the World Trade Organisation and the multilateral trading system, and the future role the WTO should play on the agenda for sustainable development.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die norme wat enersyds internasionale handel, en andersyds volhoubare ontwikkeling beheer, het uiteenlopende oorspronge en doelstellings. Hierdie is die sentrale probleem wat deur hierdie navorsingsverslag aangespreek word, te wete deur die struktuur, funksionering en toekoms van die Wereldhandelsorganisasie (WHO) Dispute Settlement Mechanism (DSM) te analiseer. Hierdie dispuutskikkingstelsel is nog steeds nie volmaak nie, ten spyte daarvan dat daar reeds 'n betekenisvolle verskuiwing van politiek tot wetlikheid plaasgevind het. As daar na onlangse omgewingshandelsdispute gekyk word, kom die druk wat op die stelsel geplaas word, duidelik na vore. Die fokus word dus met hierdie navorsingsverslag geplaas op die impak wat omgewingsdispute op die aard en funksionering van die DSM het, en hoe die dispute bygedra het tot die ontwikkeling van internasional handelswette asook op die konsep van volhoubare ontwikkeling. Hierdie fokus behoort by te dra tot 'n groter begrip tot die interaksie tussen die Wereldhandelsorganisasie (WHO) en die multilaterale handelstelsels, asook op die toekomstige rol wat die WHO behoort te speel met betrekking tot die agenda vir volhoubare ontwikkeling.af_ZA
dc.format.extent79 p.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectWorld Trade Organizationen_ZA
dc.subjectGeneral Agreement on Tariffs and Trade -- (1947)en_ZA
dc.subjectConflict managementen_ZA
dc.subjectForeign trade regulationen_ZA
dc.subjectFree tradeen_ZA
dc.subjectDissertations -- Political scienceen_ZA
dc.subjectTheses -- Political scienceen_ZA
dc.titleThe World Trade Organisation : international trade, dispute settlement & the environmenten_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW