Strategic options for trade unions in the Namibian Police Service

Kafidi, W. (2003-03)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Freedom of association is a constitutional fundamental freedom denied the members of the Namibian Police Service. This led to the researcher to conduct a study on current labour practices in the said organisation. The aim thereof was to establish whether the inexistence of unions has a detrimental effect on labour relations, and also to explore possibilities of introducing trade unions in the Police Service. A study was conducted within a qualitative approach with the data obtained from existing literature as well as through interviewing police officers and other public office bearers. It was ultimately found that the entire organisation is fraught with labour related problems, which would have been handled differently within unionism. The study therefore recommends that a union be formed for the Namibian Police members.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Vryheid van assosiasie is 'n konsitusionele fundamentele vryheid wat die lede van die Namibiese Polisiediens ontsê is. Dit was aanleidend tot die navorser se ondersoek van bestaande werkspraktyke in die gemelde organisasie. Die studie is daarop gerig om vas te stel of die bestaan van unies nadelig inwerk op werksverhoudings asook om die moontlikheid van die instelling van vakunies in die polisiediens te ondersoek. Die studie is met 'n kwalitatiewe benadering onderneem en data is bekom uit bestaande literatuur asook onderhoudsvoering met polisiebeamptes en ander openbare ampsdraers. Daar is uiteindelik bevind dat die hele organisasie gebuk gaan ander werksverwante probleme wat binne vakunie-verband anders hanteer sou word. Die studie beveel dan ook aan dat 'n unie vir die lede van die Namibiese Polisie ingestel moet word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53600
This item appears in the following collections: