Multi-purpose community centres : a local economic development strategy towards sustainable community empowerment and poverty alleviation in the Dwars River region

Date
2003-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In South Africa, Multi-Purpose Community Centres (MPCCs) have been identified as the primary approach for the implementation of development communication and information as they potentially offer a wide range of services that communities can utilise for their own empowerment. This affords the community an opportunity to become more self-reliant. The new Local Economic Development (LED) policy paper (2002) highlights the mobilisation of internal resources, capacities and skills consistent with the sustainable development objectives that government is now more aggressively pursuing. Community participation and empowerment play a significant role in any community, therefore, municipalities need to create the conditions for greater public participation and empowerment. It should be done with regards to the disadvantaged or marginalised groups in accordance with the conditions and capacities in a municipality. In the Dwars River region, various services are being planned ranging from skills development to tourism, but these depend on sufficient financial aid. The nature and location of the MPCCs in South Africa makes financial sustainability difficult because the majority of them largely serve historically disadvantaged communities with limited financial resources to pay for services. It is also important to note that economic growth does not necessarily imply poverty alleviation and/or skills development as components of the government's communication and information approach. MPCCs can transform communities but will be time consuming and requires participation from all spheres of government and civil society.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In Suid Afrika was Veeldoenige Gemeenskap Sentrums geidentifiseer as die primêre benadering vir die implementering van informasie en kommunikasie programme, veral omdat hierdie progamme 'n reeks dienste aanbied, wat die gemeenskap kan benut vir hul eie bemagtiging. Dit gee aan die gemeenskap die geleentheid om meer onafhanklik te word. Die nuwe Plaaslike Ekonomiese Ontwikkelings beleidsdokument (2002) beklemtoon die mobilisering van interne hulpbronne, kapasiteit en vaardighede konstant met die volhoubare ontwikkelings objektiewe wat die regering meer aggresief nastreef. Publieke deelname en bemagtiging speel 'n kenmerkende rol in die lewens van die gemeenskap. Verder blyk dit duidelik dat munisipaliteite, publieke deelname en bemagtiging moet bevorder. Munisipaliteite moet ook kondisies vir publieke deelname en bemagtiging skep. Hierdie twee strategieë moet veral toegepas word op vorig benadeelde en gemarginaliseerde groepe en gemeenskappe in lyn met die kondisies en kapasiteit van die betrokke munisipaliteit. Die Dwarsrivier Vallei bied verskeie dienste aan wat vaardigheidsontwikkeling en toerisme insluit. Dit sal grootliks afhang van die streek se finansiële kapasiteit. Die aard en ligging van Veeldoenige Gemeenskap Sentrums in Suid-Afrika maak finansiële volhoubaarheid Gemeenskap Sentrums moeilik, bedien want die meerderheid Veeldoenige grootliks die historiese benadeelde gemeenskappe met hul beperkte finansiële hulpbronne. Dit is ook belangrik om te beklemtoon dat ekonomiese groei nie noodwendig armoede uitwissing impliseer nie, maar so eerder vaardigheidsontwikkeling (bv. Informasie Tegnologie). Veeldoenige Gemeenskap Sentrums kan gemeenskappe transformeer, maar sal baie tydrowend wees en benodig gemeenskap deelname in alle sfere van regering en plaaslike gemeenskap.
Description
Thesis (MS en S)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Civic centers -- South Africa -- Case studies, Community development -- South Africa -- Citizen participation, Economic development -- Case studies, Local government -- Economic aspects -- South Africa -- Case studies, Western Cape (South Africa) -- Economic conditions, Dissertations -- Town and regional planning, Theses -- Town and regional planning
Citation