Die impak van publieke deelname op groot projekte : die beoogde Johannesburg-Pretoria sneltrein

Coetzee, Narista (2003-12)

Thesis (MS en S)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Public participation has already been a point of discussion from as early as 1960, with Arnstein's presentation of eight levels of participation. Various advantages and disadvantages have been published, but theorists agree that the advantages still overshadow the disadvantages. The United States have started much earlier than South Africa with the studies on public participation. It has been realised that public participation forms an integral part of the formal environmental impact assessment which succeeded the formal legislation of 1996. It is generally accepted that public participation is inseparable from the planning process. The purpose of this paper is to investigate the impact of public participation on the planning of the Gautrain project, which is the intended rapid rail link between Johanesburg and Pretoria. It will be investigated whether the consult firm Bohlweki Environmental, that has been appointed to implement the environmental impact assessment of the Gautrain project, complied with the criteria to ensure public participation, and whether the public process made a difference to the planning of the project. It has been apparent that Bohlweki Environmental used various methods of involving the public - inter alia numerous public meetings that have been advertised in the press and elsewhere. From the public inputs changes have been made to the route of the train. These changes however, have made other people discontented. The research concludes with the finding that the public participation process of the environmental impact assessment had a positive influence on the planning of the project, even though everyone, due to the extend and the nature of the project, could not be satisfied, and that the study has been expensive and time consuming.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Publieke deelname was reeds 'n besprekingspunt van so vroeg as 1960 met Arnstein se voorstelling van agt deelnemingsvlakke. Oor die jare van navorsing is verskeie voordele en nadele van publieke deelname gepubliseer, maar teoretici is dit eens dat die voordele steeds die nadele oorskadu. In Suid-Afrika is daar veel later as in die Verenigde State studies oor publieke deelname begin. Ook hier is daar uiteindelik besef dat publieke deelname 'n onlosmaakbare deel van die formele omgewingsimpakstudie vorm en het die formele wetgewing in 1996 gevolg. Vandag word algemeen aanvaar dat publieke deelname en die beplanningsproses onafskeidbaar is. Die doel van hierdie werkstuk is om die impak van publieke deelname op die beplanning van die Gautrein projek te ondersoek - dit is die beoogde sneltrein tussen Johannesburg en Pretoria. Die vraag is of die konsultant firma Bohlweki Environmental, wat aangestel is om die omgewingsimpakstudie van die Gautreinprojek te loods, voldoen het aan die kriteria om publieke deelname te verseker, en of die publieke proses 'n verskil gemaak het aan die beplanning van die projek? Uit die analise het dit geblyk dat Bohlweki Environmental van verskeie metodes gebruik gemaak het om die publiek te betrek, onder andere talle publieke vergaderings wat goed geadverteer is in die pers en elders. As gevolg van die groot publieke inset is veranderinge aan die roete van die trein aangebring. Hierdie veranderinge het egter weer ander mense ontevrede gemaak. Die slotsom van die navorsing van hierdie werkstuk is dat die publieke deelname proses van die omgewingsimpakstudie wel 'n betekenisvolle positiewe uitwerking op die beplanning van die projek gehad het, alhoewel almal, uit die aard van die omvang van die projek, nie tevrede gestel kon word nie, en dat die studie duur en tydrowend was.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53378
This item appears in the following collections: