The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Building industry and organizational fitness : nature, measurement and development

Mahmoud, Khalid Mukhtar (2003-03)

Thesis (MComm)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: It is well understood that the advancement in information technology and increasing globalization has led our business environment to become much more complex and uncertain. Similarly the appropriateness of a firm's strategy can be defined in terms of its fit, match or congruence with the environment or organizational contingencies facing the firm. Thus at the turn of the 21st century, the concepts of industry and organizational fitness playa significant and predominant role in ensuring survival. The study presumed that, although various models and tools related to measuring and building industry and organizational fitness have been contributed by various authors, there exists an absence of comprehensiveness and coherence between them. Thus it aimed at investigating and analyzing different contemporary strategic management approaches and tools, so as to describe the comprehensive nature of industry and organizational fitness and find all-inclusive areas of measuring and building organizational fitness. According to the analysis done it was found that a significant level of overlap components of industry fitness and bewilderment exists in differentiating the elements and and organizational fitness. Moreover, although no considerable disagreement and deviation was detected between the various contemporary approaches and tools related to measuring and building organizational fitness, there is a high degree of replication and disintegration between them. In addition to this most of the approaches have a partial coverage of the important factors that influence organizational fitness and attempt to deal with problems from limited perspectives. On the bases of the analysis and findings, recommendations are provided for improving the understanding of the concepts and the nature of industry and organizational fitness. Moreover, suggestions for integrating and cohering the various strategic management approaches and tools of measuring and building organizational fitness are given.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit is welbekend dat ons sake omgewing baie meer kompleks en onseker geraak het weens die vooruitgang in informasietegnologie en toenemende globalisasie. Die geskiktheid van 'n firma se strategie kan gemeet word aan hoever dit pas by die omgewing en die gebeurlikhede wat die firma mee moet deel. Aan die begin van die 21 ste eeu speel konsepte van industrie en van organisoriese fiksheid 'n oorheersende en betekenisvolle rol in die bepaling van oorlewing. Daar is gevind dat, alhoewel daar al baie geskryf is oor verskillende modelle en metodes om industrie en organisoriese fiksheid te meet en te bou, daar tog 'n gebrek is aan volledigheid en samehangendheid. Dus ondersoek en analiseer hierdie studie die eietydse benadering tot strategiese bestuur en die metodes wat gebruik word. Die doel is om die aard van industrie en die fiksheid van 'n organisasie omvattend te beskryf en om metodes te vind om dit te meet en uit te bou. Die analise toon dat daar 'n groot mate van verwarring en oorvleueling bestaan in die uitkenning van die elemente en komponente van die fiksheid van 'n industrie en 'n organisasie. Alhoewel daar nie groot verskille of afwykings tussen die eietydse benaderings en metodes is nie, is daar wel baie herhaling en disintegrasie. Die meeste benaderings dek ook net gedeeltelik die belangrike faktore wat 'n organisasie beïnvloed en benader die probleme vanaf beperkte perspektiewe. Op die basis van die analise en bevindings word aanbevelings gedoen sodat die konsepte en aard van die industrie en organisoriese fiksheid beter verstaan kan word. Ook is daar voorstelle vir die integrering van die verskillende strategiese bestuursbenaderings en die metodes vir die meet en opbou van organisoriese fiksheid.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53316
This item appears in the following collections: