The failure of the Middle East peace process and structures for conflict

Date
2002-12
Authors
Van Niekerk, Jaco Philip
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study focuses on the role of political elites in addressing the problem of why a durable peace has eluded Israeli Palestine. A theoretical background study was made on the articulation of identity within a civilization. This established identity formation as a political process. To see how the manipulation of the structure within which identity formation processes take place, six critical indicators were identified. These are: Manufacturing conditions of underdevelopment; Un-integrated social and political systems, and distributive injustice; Fostering cleavages, stereotypical images and political symbolism; Placing issues under the 'sign of security'; The production of insecurity through the manipulation of identity formation processes; and Monopolising the conflict resolution process. Political elite creation and perpetuation of structures for conflict shows an inherent inability to bring about a lasting peace in a protracted social conflict for conflict has become the source, rather than the outcome of policy formation. As a result this thesis calls for a more inclusive approach to conflict resolution, one that goes beyond the processes of arbitration, mediation, negotiation and facilitation, to include conciliation at grass roots level between civilizations, sincerely exploring the underlying emotional legacies of fear, hatred, sorrow and mistrust.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie fokus op die rol gespeel deur politieke elites in die voortslepende vraagstuk rondom vrede in Israel/Palestina. 'n Teoretiese agtergrondstudie is onderneem om die uitdrukking van 'n samelewing oftewel volksidentiteit te ondersoek. Die studie het laat blyk dat identiteitsformulering 'n politieke proses is. Om waar te neem hoe die manipulasie van die struktuur waarbinne identiteitsformulering plaasvind, is ses kritiese indikators geïdentifiseer, te wete: die skepping van toestande vir onderontwikkeling; ongeïntegreerde sosiale en politieke sisteme en ongelyke verdeling van welvaart; doelbewuste voortsetting van etniese verskille, stereotipering en politieke simbolisme; plasing van kwessies onder die vaandel van "sekuriteit"; die produksie van "onsekerheid" deur die manipulasie van identiteitsformulering prosesse; en die manipulasie van konflik resolusie prosedures. Skepping en doelbewuste voortsetting van strukture vir konflik deur politieke elites dui op 'n onvermoë om langdurige vrede in 'n 'uitgerekte sosiale konflik' te bewerkstellig. Konflik het die oorsprong, eerder as die uitkoms van beleid geword. As gevolg van hierdie feite doen die tesis 'n beroep dat konflik resolusie as dissipline 'n meer inklusiewe benadering volg. Die resolusie prosesse van mediasie, arbitrasie, fasilitering en onderhandeling is opsigself nie genoeg nie en behoort vergesel te word deur die proses van konsiliasie op grondvlak tussen samelewings. Hierdie proses moet deel vorm van 'n opregtheid om mense se vrese, haat, seer en wantroue met ootmoed aan te hoor.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2002.
Keywords
Conflict management -- Middle East, Reconciliation -- Political aspects -- Palestine, Reconciliation -- Political aspects -- Israel, Middle East -- Politics and government, Israel -- Politics and government, Dissertations -- Political science, Theses -- Political science
Citation