Die gruwel en die Gotiese in drie hedendaagse tekste : Die nag het net een oog - Francois Bloemhof, Drif - Reza de Wet, Een hart van steen - Renate Dorrestein

Date
2002-03
Authors
Buys, Helga Minnette
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis contains the results of an investigation into the elements of the horror story and the Gothic novel in three contemporary works. The investigation was conducted within the theoretical framework of the original historical Gothic novel of the eighteenth century, in comparison with contemporary theorization on the Gothic, with specific reference to the study of Eddy Bertin, and to some extent Hendrik van Gorp and Fred Botting. Four conventions of the Gothic genre were identified, and were applied to an Afrikaans novel and drama, as well as a Dutch novel, to establish to which extent the Gothic manifests itself in these contemporary texts. The study focussed on The night only has one eye (1991) by Francois Bloemhof, Crossing/ Passion (1994) by Reza de Wet and A heart of stone (1999) by Renate Dorrestein. From these texts, which were read within a Gothic framework, it could be deduced that there is a deviation from the conventional Gothic texts within both the Afrikaans and the Dutch texts. This deviation especially occurs with regard to characterization, with specific reference to the female character. The authors use the traditional Gothic characters as a point of departure, but bring about renewal in the texts by making them part of a wider philosophical field. The portrayal of the themes of good versus evil, space and tension, also shows a deviation from the Gothic conventions. An important finding in this study is that the Gothic genre in its pure form can not successfully be traced in contemporary literature. The three texts under discussion show the occurrence of allogamy between the different sub-categories of horror. A further important conclusion is that these three texts cannot be merely categorized as Popular literature because of the renewal it brings regarding the traditional Gothic conventions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis bevat die resultate van 'n ondersoek na elemente van die gruwelverhaal en die Gotiese roman in drie kontemporêre tekste. Die ondersoek is gedoen binne die teoretiese raamwerk oor die genre van die oorspronklike historiese Gotiese roman van die agtiende eeu, in vergelyking met die hedendaagse teoretisering oor die Gotiek, met spesifieke verwysing na die navorsing van Eddy Bertin, en in 'n mindere mate Hendrik van Gorp en Fred Botting. Vier konvensies van die Gotiese verhaaltipe is geïdentifiseer en toegepas op 'n Afrikaanse roman en drama, asook 'n Nederlandse roman, om vas te stel in watter mate en op watter wyse die Gotiek gemanifesteer word in dié hedendaagse tekste. Die navorsing fokus op Die nag het net een oog (1991) van Francios Bloemhof, Drif (1994) van Reza de Wet en Een hart van steen (1999) van Renate Dorrestein. Dié tekste vertoon al drie duidelik Gotiese kenmerke, maar vertoon daarbyook opvallende afwykings van die tradisionele verskyningsvorme van die Gotiek. Dit geld veral vir karakterisering - meer spesifiek die vroulike karakter en die verhouding tussen die twee geslagte. Die outeurs gebruik die tradisionele Gotiese tipe karakters as vertrekpunt, maar bring vernuwing deur die tekste deel te maak van 'n wyer filosofiese veld. Die tekste se hantering van ander konvensies op die terrein van die tematiese (die goeie versus die bose), ruimte en spanning wyk ook af van die historiese Gotiek. 'n Belangrik aspek wat in die ondersoek na vore kom, is dat die Gotiek as verhaaltipe selde nog in sy suiwer vorm in literatuur aangetref word. Die drie tekste onder bespreking toon in watter aansienlike mate kruisbestuiwing plaasvind tussen die onderskeie sub-kategorieë van die riller. Laastens word daar aangevoer dat die Gotiese en gruwel-elemente binne dié drie tekste op so 'n vernuwende wyse geproblematiseer en uitgedaag word, dat dit nie sonder meer as triviaalliteratuur beskou kan word nie.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2002.
Keywords
Bloemhof, François -- Nag het net een oog, De Wet, Reza -- Drif, Dorrestein, Renate -- Hart van steen, Horror tales -- History and criticism, Gothic revival (Literature) -- History and criticism, Dissertations -- Afrikaans literature, Theses -- Afrikaans literature
Citation