Street trading in South Africa : an investigation with the emphasis on the policies of major local authorities towards street trading

Terblanche, Freda Marié (2001-12)

Thesis (MS en S)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Informal street trading is an aspect with which South Africa's ever growing cities need to cope. Since the earliest times, trade has played an important role in creating livelihoods for many people. In today's society - characterised by unemployment and underdevelopment - informal street traders have recognised that there is a gap in the market, and thus, by plying their trade they created a sustainable livelihood for themselves. It has to be admitted that town planning over the years neglected the role of the informal street trader, and not much was done by way of creating a city sphere to accommodate the street trader. In chapter two of this study the discussion addresses the historical role and activities of the informal street trader, and surveys aspects of legislation and racism that played a prominent role in previous times. Authorities did not regard informal trading in a positive light and many harsh steps were taken against street traders. This provides one of the reasons why no latitude was granted to informal street trading and why South Africa's existing efforts to accommodate informal street trade could at best be described as dismal. In chapter three the role and extent of informal trading in the economy is discussed. A study was made of the possible reasons why the informal street trade has emerged, and the contribution of the informal trade towards South Africa's Gross Domestic Product, is also dealt with. Today informal street trade is viewed as one of the ways by means of which to alleviate South Africa's existing employment crisis and accommodation of the informal street trade is seen as a top priority. When considering the phenomenon of informal street trading, it is impossible to ignore the people who are involved in this sector. They have created not only jobs for themselves, but a sustainable way of living. Chapter four attends to the characteristics of the informal street trader and also addresses the problems and challenges that these people have to face. Addressing these problems or challenges is not an easy task, and one of-the major problems in this respect has been the question of legislation. Informal street trading needs to be directed through laws and policies, aimed at addressing traders' needs and which are proactive in creating a positive trading environment. In chapters five and six the legislation and regulation of informal street trading in three of South Africa's major metropolitan cities - Cape Town, Port Elizabeth and Durban - are reported. Chapter seven contains the conclusions of the study, followed by some policy recommendations. These are based on the findings made in the study on informal street trading, and could possibly enhance the proactive control and development of informal street trading.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Informele straathandel is 'n verskynsel wat volop in Suid-Afrikaanse stede voorkom. Handel is verantwoordelik vir die skep van werksgeleenthede en in vandag se samelewing, wat gekarakteriseer word deur armoede en werkloosheid, bied informele straathandel 'n uitweg aan menige persone om In bestaan te voer. Deur die jare het stadsbeplanning nie die nodige aandag aan die informele straathandelsektor gegee nie en meeste Suid-Afrikaanse stede kan nie hierdie tipe aktiwiteit suksesvol akkommodeer me. In hoofstuk twee van hierdie studie word daar ondersoek ingestel na die historiese agtergrond en aktiwiteite van die informele straathandelaar en word kwessies soos wetgewing en rasisme aangespreek. Owerhede het tydens die vorige bedeling nie die straathandel as 'n positiewe aspek van Suid-Afrika se groeiende stede beskou nie en sterk maatreels is teen straathandelaars gene em. Weens hierdie stappe en aksies, het dit gelei tot 'n stedelike omgewing wat nie straathandelaars vandag kan akkommodeer nie, en word dit ook as die rede beskou waarom huidige pogings tot die akkommodasie van straathandel nie as besonder suksesvol beskou kan word nie. In hoofstuk drie word die rol en mate waartoe informele straathandel tot die land se ekonomie bydra, bespreek. Die moontlike redes is ondersoek om die ontstaan van die informele straathandelsektor te identifiseer, en ook is gekyk na die bydraes wat die straathandel tot Suid-Afrika se Bruto Binnelandse Produk maak. Vandag word die informele straathandel as 'n moontlike oplossing vir armoede en werkloosheid in Suid- Afrika beskou en word die ontwikkeling van die sektor as 'n top prioriteit hanteer. Daar is ook ondersoek ingestel na die mense wat betrokke is in informele straathandel. Hierdie deel van die bevolking was in staat om op 'n volhoubare manier werk vir hulself te skep. Hoofstuk vier stel ondersoek in na die kenmerke van die informele straathandelaars en kyk ook na die daaglikse probleme en uitdagings wat hierdie mense beleef. Om hierdie probleme en uitdagings te bowe te kom, is nie eenvoudig nie, maar die grootste probleem vir straathandelaars spruit voort uit wetgewing oor die sektor. Informele straathandel benodig rigtinggewende w.etgewing en beleid wat die sektor se behoeftes en probleme aanspreek en ook 'n positiewe omgewing vir die straathandelaars skep om in te werk. Hoofstukke vyf en ses stel ondersoek in na die bestaande wetgewing oor informele straathandel, soos dit aangetref word in drie van Suid-Afrika se grootste stede, Kaapstad, Port Elizabeth en Durban. In hoofstuk sewe word die gevolgtrekking en beleidsvoorstelle rondom die bevindings van die studie gemaak. Dit sal dan moontlik lei tot die bevordering en skep van 'n gunstige en pro-aktiewe omgewing waarbinne informele straathandel kan floreer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52462
This item appears in the following collections: