Mixed-use development as a strategy for urban growth, development and planning

Date
2001-03
Authors
Paul, John David
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: South Africa has moved into a new political era in which all citizens are entitled to equal access to opportunities. Disadvantaged communities are cherishing high expectations of what the future will hold for them. To avoid trade-offs that can lead to the escalation of violence, more efficient management strategies are necessary to restructure the urban environment and address the problems of a rapidly urbanising population. The primary goal of this study is to examine to what extent mixed-use developments can facilitate economic development within low income communities. The results indicate that the planning of mixed-use developments, can create strong, welldefined city structures which will address the current urban deficiencies experienced in metropolitan areas. Mixed-use developments offer a means to integrate those parts of the metropolitan area with no coherent and integrated structure into the larger urban environment. An increase in densities, land use intensification and passing traffic can create the necessary market thresholds to sustain a wide range of economic and social activities and facilities that are typically not found in inwardly turned, peripheral communities. This can increase the standard of living of these communities by improving their access to economic opportunities, providing employment and supporting the fulfilment of their economic and social needs. The informal sector plays an important role in the urban economy. The creation of multi-functional markets within mixed-use development will stimulate groWth and employment creation within the informal sector. The higher economic thresholds and better access to markets and supplies can improve the viability of small -scale informal enterprises. These markets will benefit the local communities by providing a variety of economic activities and services within the same location. The stimulation of economic activity within the low income communities can improve the circulation of money and assist in the prevention of income leakage to other centres. The implementation of mixed-use development has the potential of addressing the problems currently inhibiting economic development of low-income communities.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid-Afrika het 'n nuwe politieke era betree, waarin alle burgers op toegang tot gelyke geleenthede geregtig is. Die agtergeblewe gemeenskappe koester hoë verwagtinge vir die nuwe toekoms. Om te verhoed dat uitruiling ly tot 'n toename in geweld, is 'n meer doeltreffende stedelike bestuurstrategieë noodsaaklik om die snelgroeiende bevolking aan te spreek. Die studie het ten doel om die ekonomiese ontwikkelingskapasiteit van gemengde grondgebruiksontwikkeling, te ondersoek. Die gevolgtrekking van die studie is dat gemengde grondgebruiksontwikkeling 'n goed ontwikkelde stadstruktuur tot stand kan bring, waardeur die bestaande tekortkominge van stedelike gebiede aangespreek kan word. Dit bied 'n doeltreffende manier om stedelike gebiede, sonder 'n samehorige en geïntegreerde struktuur, met die groter stedelike gebied te skakel. 'n Toename in digthede, grondgebruiksintensiteit en deurverkeer sal die drempelwaardes, wat nodig is om 'n wye verskeidenheid ekonomiese en sosiale aktiwiteite te ondersteun, skep. Verhoogde toegang tot ekonomiese- en werks geleenthede sal die lewenstandaard van lae- inkomste gemeenskappe verhoog. Die informele sektor speel ook 'n belangrike rol in stedelike ekonomie. Die ontwikkeling van multi-funksionele markte, binne die gemengde grondgebruiksontwikkeling, kan groei en werkskepping binne die informele sektor stimuleer. Hoër drempelwaardes en beter toegang tot markte en voorraad kan die lewensvatbaarheid van informele ondernemings verbeter. Plaaslike gemeenskappe sal voordeel trek uit die toeganklikheid van 'n verskeidenheid ekonomiese aktiwiteite en dienste binne die mark. Die stimulering van ekonomiese aktiwiteite binne lae-inkomste gemeenskappe sal die sirkulasie van geld verbeter en die lekkasie van inkomste na ander sentrums teenwerk. Die implementering van gemengde grondgebruiksontwikkelings het die potensiaal om die probleme, wat die ekonomiese ontwikkeling van lae-inkomste gemeenskappe strem, die hoof te bied.
Description
Thesis (MS en S)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Mixed-use developments -- Economic aspects -- South Africa, Low-income housing -- South Africa -- Planning, City planning -- Decision making -- Management, Dissertations -- Town and regional planning, Theses -- Town and regional planning
Citation