From the senate to the NCOP : a description of the composition and working of South Africa's second chamber

Date
2001-03
Authors
Brandt, Madeleinne Lesley
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The aim of this study is to provide a structural analysis of the second house of the South African Parliament - the National Council of Provinces (NCOP). The study firstly focuses on the theoretical experience of second chambers in general. It then touches on a comparative study of second chambers of selected countries. The study then provides a description of the composition of the second house in South Africa, the committee system employed as well as the information flow. It also explores the concept of co-operative governance, the powers assigned to the NCOP by the Constitution and discusses the method of selecting delegates in detail. In addition the study focuses on the role that the NCOP is expected to play within the national legislative process. This analysis is descriptive in nature and aims to serve as an educational tool for the South African public as well as in the international arena.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie is om 'n strukturele analise te maak van die tweede kamer van die Suid-Afrikaanse Parlament, die Nasionale Raad van Provinsies (NRVP). Eerstens fokus die studie op die teoretiese ervaring van tweede kamers in geheel. Dit gaan dan verder om sekere vergelykings te tref tussen die tweede kamers van verkose lande. Die studie beskryf onder andere die samestelling van die tweede kamer in Suid- Afrika, hoe die komiteestelsel gebruik word, asook die vloei van informasie binne die NRVP. Die studie gaan ook verder om die konsep van saamwerkende regering en die konstitusionele magte van die instelling te bespreek asook die metode om afgevaardiges te verkies tot die NRVP. Die studie fokus ook op die verwagte rol van die NRVP binne die nasionale wetgewende proses. Hierdie analise is beskrywend van aard en beoog om te dien as 'n opvoedkundige instrument vir die Suid-Afrikaanse publiek asook binne die internasionale arena.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Legislative bodies -- South Africa -- Committees, Legislative bodies, Cabinet officers -- South Africa, Representative government and representation -- South Africa, Dissertations -- Political science, Theses -- Political science
Citation