Where Zimbabwe got it wrong - lessons for South Africa : a comparative analysis of the politics of land reform in Zimbabwe and South Africa

Sibanda, Nkanyiso (2010-12)

Thesis (MA (Political Science. International Studies))--University of Stellenbosch, 2010.

Bibliography

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis is a comparative study of the politics of land reform in Zimbabwe and South Africa. Robert Cox’s critical theory is the theoretical framework used in carrying out the study. The particular focus of this thesis falls on the similarities and differences that exist in the two countries regarding the politics of land reform. Both countries share striking similarities, some of which include: In both countries, soon after the advent of democracy the majority of blacks lived in poor marginal areas where the land was/is less productive than the rich and fertile arable land owned by whites. In both countries, the minority whites are richer than the majority native black people; in both countries, land redistribution was a key national goal of the incoming governments immediately after independence; in both countries, land redress did not however happen as immediately as the incoming governments had promised. In Zimbabwe, the process only began some 20 years after independence while in South Africa, it is now 15years since 1994 when the ANC came into power and still, the racially skewed agricultural land ownership patterns are yet to be conclusively addressed. Some of the differences discussed in the study include; the types of governments in the two countries; land reform policies of the two countries; the type of societies as well as the relationship between Zimbabwe’s war veterans to the ZANU PF government. Steps are already underway to redress the distorted land ownership patterns in South Africa but is the process happening quick enough to prevent South Africa from facing the problems associated with inequitable land ownership patterns such as those that were faced by Zimbabwe? Where and how did Zimbabwe get her land redistribution process wrong? What lessons can South Africa learn from the case of Zimbabwe? Chapter two and three of the thesis will provide a general overview of the politics of land in the two countries, while chapter four will show the similarities and differences that exist. Chapter five will conclude by showing the lessons that South Africa can learn from Zimbabwe while also suggesting areas for further study.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis is 'n vergelykende studie van die politiek van grondhervorming in Zimbabwe en Suid‐Afrika. Robert Cox se Kritiese Teorie is die teoretiese raamwerk wat gebruik word in die uitvoering van die studie. Die tesis fokus spesifiek op die ooreenkomste en verskille van hierdie twee lande wat betref die politiek van grondhervorming. Beide lande deel opvallende ooreenkomste, wat die volgende insluit: Kort na kolonisasie is die meerderheid swart mense in arm agtergeblewe gebiede geplaas, waar die land minder produktief is/was as die ryk en vrugbare akkerland in besit van blankes. In beide lande is die minderheid blankes ryker as die meerderheid inheemse swart mense. In albei lande is die herverdeling van grond 'n belangrike nasionale doelwit van die nuwe regerings onmiddellik na onafhanklikheid. In beide lande het die herverdeling van grond egter nie dadelik plaasgevind soos die nuwe regerings belowe het nie. In Zimbabwe het die proses eers 20 jaar na die land se onafhanklikheid begin. Dit is nou 15 jaar sedert 1994, vandat die ANC in Suid‐Afrika aan bewind gekom het, en nogsteeds is die ongelyke rasverdeelde grondeienaarskappatrone nie finaal aangespreek nie. Sommige van die verskille wat in die studie bespreek word sluit die volgende in: die tipes regeringstelsels wat die twee lande volg; grondhervormingsbeleid van die twee lande; die tipe samelewings, asook die verhouding tussen Zimbabwe se oorlogsveterane en die ZANU PF‐regering. Stappe is reeds geneem vir die regstelling van die ongelyke grondbesitpatrone in Suid‐ Afrika, maar is die proses besig om vinnig genoeg te gebeur om te verhoed dat Suid‐Afrika voor dieselfde uitdagings as Zimbabwe te staan kom? Waar en hoe het Zimbabwe se grondherverdelingproses verkeerd geloop? Watter lesse kan Suid‐Afrika leer uit die geval van Zimbabwe? Hoofstukke twee en drie van die tesis gee 'n algemene oorsig van die politiek van grond in die twee lande, terwyl hoofstuk vier ooreenkomste en verskille wat bestaan aantoon. Hoofstuk vyf sluit af deur aan te dui wat die lesse is wat Suid-afrika van Zimbabwe kan leer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5217
This item appears in the following collections: