'n Ondersoek na die implementering van verdigting deur beleid binne Paarl munisipale gebied

Van der Linde, N. M. (2000-12)

Thesis (M. Town and regional planning)--Stellenbosch University , 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: An ever increasing segment of the population in the current low density category contributes to the sprawling South African city as we know it today. To provide for the housing needs o f people, precious agricultural land is being used, and the historic character o f towns is being destroyed. Densification of the city structure has been put forward as a solution to this problem. In this way, different components of the city may be connected and existing infrastructure may be optimally utilised. The concept of densification is gaining popularity in all spheres o f planning. The implementation of densification requires suitable policy, as well as the strict application of the aforesaid. A densification policy must include consultation with all parties involved with a view to finding a balance between the need for land for development purposes, the conservation of agricultural land, the conservation of the historic character o f towns and cities, as well as being in the public interest. A theoretical investigation was done in which all aspects regarding densification, and its implementation in the South African context were studied. Attention was also given to policy formulation. This was followed by an empirical study, based on the Paarl municipal region as an example, in an attempt to reconcile theory and practice. It was found that although densification enjoys great support, the perception held by professional planners as to appropriate methods for the achievement o f higher densities did not correspond wholly with theoretical arguments in this regard. It was also found that it is important to view densification in relation to the environment in which it is applied, and to create an executable policy for a specifically designated area.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Snelgroeiende bevolkingsgetalle in ‘n lae-digtheidsmilieu dra by tot die uitgebreide Suid- Afrikaanse stad soos ons dit vandag ken. In die proses word kosbare landbougrond gebruik om in die behuisingsbehoefte van die mens te voorsien en die historiese karakter van dorpe word vernietig. As oplossing vir hierdie probleem word verdigting van die stad voorgestel, om sodoende verskillende komponente van die stad te verbind en reeds bestaande infrastruktuur tot die optimum te benut. Die konsep van verdigting geniet toenemende gewildheid in alle sfere van beplanning. Implementering van verdigting kan slegs deur die daarstelling van geskikte beleid en die toepassing daarvan geskied. By die formulering van ‘n verdigtingsbeleid moet alle rolspelers in die proses geraadpleeg word en ‘n middeweg tussen die behoefte aan grond vir ontwikkeling, die bewaring van kosbare landbougrond, die bewaring van die historiese karakter van ‘n stad en die publiek se belange gevind word. ‘n Deeglike teoretiese ondersoek is geloods, wat teoretiese aspekte omtrent verdigting en die implementering van verdigting binne die Suid-Afrikaanse konteks ondersoek het. Daar is ook aandag aan beleidsformulering gegee. Dit is opgevolg deur ‘n empiriese studie wat binne Paarl se munisipale gebied uitgevoer is en teoretiese inligting met die praktyk probeer versoen. In hierdie studie is bevind dat alhoewel verdigting van die stad groot ondersteuning geniet, die persepsie van professionele persone in die beplanningsprofessie oor metodes om hoër digthede te bereik, nie heeltemal met die voorgestelde metodes vervat in teoretiese bronne ooreenstem nie. Daar is ook bevind dat dit belangrik is om verdigting binne die konteks van die omgewing waarin dit toegepas word, te beskou en sodoende ‘n uitvoerbare beleid vir ‘n spesifieke omgewing op te stel.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51850
This item appears in the following collections: