Foreign direct investment through privatisation of state-owned enterprises : a comparative analysis of South Africa and Zambia

Date
2000-12
Authors
Masindi, Ntungufhadzeni Austin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This assignment seeks to explore the role of privatisation in attracting foreign direct investment (FDI) to South Africa and Zambia. In doing this, literature review method based on primary and secondary documentary sources have been utilised. In order to attract FDI, the study revealed that it is necessary to get the policy environment right. Creating an investor-friendly environment which promises good return on investment in line with the international "regulatory" framework - the World Bank's International Finance Corporation (IFC) and Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and the World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) requirements - is therefore significantly important. The World Bank regards Zambia's privatisation programme as the model for Africa. South Africa finds itself in a contradictory position. On the one hand it is the leading economic power in Africa, while on the other hand it still lags behind in terms of restructuring its parastatals. Privatisation programme in South Africa has been very slow. However, the government and other stakeholders, particularly in 1997, have been trying to get privatisation off the ground. The conclusion is that both South Africa and Zambia succeeded in attracting FDI through their processes of privatisation. In both countries major FDI inflows have been an outcome of privatisation. FDI is important for creating employment, debt reduction, empowerment, transfer of technology and managerial skills. However, these countries follow different approaches to privatisation. Due to the slow privatisation pace in South Africa, it is recommended that South Africa learn from Zambia's approach and experience. This would enable South Africa to fully explore some of the benefits of privatisation.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie opdrag ondersoek die rol van privatisering in die trek van direkte buitelandse beleggings (DBB) in Suid-Afrika en Zambie. Ten einde hierdie doelstelling te kon bereik is 'n literere oorsig van primere en sekondere bronne gedoen. Hierdie studie het bevind dat 'n gunstige beleidsomgewing DBB sal trek. Die skep van 'n beleggings-vriendelike omgewing wat goeie dividende beloof en in Iyn is met die internasionale "regulerende" raamwerk - die Wereldbank se International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) en World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) - se vereistes is van kardinale belang. Die Wereld Bank beskou Zambie se privatiseringsprogram as die model program vir Afrika. Suid-Afrika bevind haarself in 'n teenstrydige posisie. Aan die een kant is sy Afrika se voorste ekonomiese moondheid, en aan die anderkant is die programme om haar staatsondernemings te herstruktureer nog in hul kinderskoene. Privatiseringsprogramme in Suid Afrika het tot dusver baie stadig verloop. In 1997 het die regering en ander belanghebbende partye egter privatisering van die grond af probeer kry. Die konklusie is dat beide Suid-Afrika en Zambie daarin geslaag het om DBB te lok met hul privatiseringsprogramme. In beide lande was groot DBB die uitkoms van privatisering. DBB is belangrik om werk te skep, skuld vereffening, bemagtiging, en die oordrag van tegnologie en bestuursvaardighede. Hierdie lande volg egter verskillende benaderings tot die privatiseringsproses. Vanwee die stadige privatiseringsproses in Suid Afrika word die voorstel gemaak dat Suid-Afrika by Zambie leer in hul benadering en ervaring. Dit sal Suid-Afrika toelaat om al die voordele van privatisering te ontdek.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
Investments, Foreign -- South Africa -- Political aspects, Investments, Foreign -- Zambia -- Political aspects, Privatization -- South Africa, Privatization -- Zambia, Government business enterprises, Investments, Foreign -- Government policy -- South Africa, Investments, Foreign -- Government policy -- Zambia, Dissertations -- Political science, Theses -- Political science
Citation