Die potensiaal van gastehuise om plaaslike kultuur aan die toeris oor te dra : gevallestudies van drie Wes-Kaapse gastehuise

Date
2000-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The success rate of the guesthouse industry can be increased by means of high quality service. It has been noted in the recent past that tourists prefer guesthouses above hotels seeing that they wish to be introduced to the environment and its cultural products through the local population of their tourist destination. A study was launched into the possiblities of incorporating local culture, traditional as well as modem, into the package offered to the tourist. Three towns with their surrounding areas, namely Langebaan, Stellenbosch and Clanwilliam, were studied and were found to contain a wide variety of tourist attractions and other cultural products which could be utilised by guesthouses to promote tourism. It was found that the architecture, the worderaft and the traditions surrounding regional cooking of each specific area were cultural aspects very suitable for this purpose. Random tests at three guesthouses indicate some measure of culture transmission, but in most cases this does not occur in any systematic way. The potential of the concept is still totally under-utilised. The process of culture transmission whereby the tourist is informally introduced to local culture deserves its rightful place in the guesthouse industry. Proposals for implementing the concept include the organising of social evenings by the guesthouse, during which local dishes are served, and the guests are introduced to regional music and the worderaft of the area either by the local inhabitants or by professional artists. Suggestions for conveying aspects of architecture, such as the history of the buildings, building materials, ground-prints and styles in an interesting manner, are also made. The recommendations of the study are of such a nature that it can be applied to certain types of guesthouses worldwide, which increases its value to the benefit of the international guesthouse industry.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Gastehuise kan deur die lewering van hoë gehalte diens die sukseskoers van die gastehuisbedryf bevorder. 'n Wegbeweeg van hotelle na gastehuise word bespeur omdat toeriste in die jongste jare die behoefte openbaar om deur kontak met die plaaslike bevolking van 'n toeristebestemming aan die omgewing en sy kultuurprodukte bekendgestel te word. Daarom is ondersoek ingestel na die moontlikheid om plaaslike kultuur, tradisioneel sowel as eietyds, deel te laat vorm van 'n pakket vir die toeris. Die plaaslike kultuur van drie dorpe, naamlik Langebaan, Stellenbosch en Clanwilliam en hulle omliggende gebiede, toon 'n wye verskeidenheid toeriste-aantreklikhede en ander kultuurprodukte wat deur gastehuise aangewend kan word om deur middel van kultuuroordrag toerisme te bevorder. Die argitektuur van elke omgewing, die tradisies rondom streekskos en die woordkuns van die bepaalde streek, blyk baie geskikte kultuuraspekte te wees vir die bevordering van toerisme. Die steekproef wat by drie gastehuise gemaak is, toon dat daar wel in 'n geringe mate kultuuroordrag plaasvind, hoewel in die meeste gevalle nie op planmatige wyse nie. Die potensiaal van hierdie konsep is egter nog totaal onderbenut. Die proses van kultuuroordrag deurdat die toeris op informele wyse aan die plaaslike kultuur bekendgestel word, verdien 'n regmatige plek in die gastehuisbedryf. Riglyne wat voorgestel word om bogenoemde doel te bereik, is byvoorbeeld die aanbied van gesellige aande deur die gastehuis waar streeksdisse bedien kan word terwyl die toeris terselfdertyd blootgestel word aan die musiek en woordkuns van die omgewing, hetsy deur die plaaslike bevolking self of deur kunstenaars. Wenke word ook gegee om besonderhede van die argitektuur, byvoorbeeld die geskiedenis daarvan, boumateriaal, planne en style op interessante wyse aan die toeris oor te dra. Die aanbevelings van die studie is van so 'n aard dat dit toegepas kan word op sekere tipes gastehuise wêreldwyd, wat die waarde daarvan laat toeneem tot voordeel van die internasionale gastehuisbedryf.
Description
Thesis (M.A.)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
Boardinghouses -- South Africa, Hospitality industry -- South Africa, Tourism -- South Africa -- Marketing, Dissertations -- Afrikaans culture
Citation