The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Die implementering van 'n sosiaal verantwoordelike ekologiese strategie deur genoteerde Suid-Afrikaanse maatskappye

Greeff, Josua Petrus (2000-03)

Thesis (MComm)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: One of the biggest problems facing businesses in the future will be the conservation of the environment. The purpose of this study is to determine how a company can implement a socially responsible ecological strategy successfully, and more specific the companies listed on the Johannesburg Stock Exchange. The study consists of two sections, namely an in-depth theoretical literature study into the implementation of a socially responsible ecological strategy and secondly an empirical study on the implementation of such a strategy. The focus is on the different stages in the strategic implementation process, namely the formulation and planning phases, the implementation phase and the exercising of control over the implementation process. An attempt is made to bring the strategy implementation process into relation with the implementation of a socially responsible ecological strategy which will ensure the successful implementation of the strategy. Aspects surrounding the environmental issues were also integrated in this study, namely green activism in South Africa, current legislation and the influence of the green consumer on the welfare of companies. The results indicated that almost two thirds (66,67 %) of the companies in this study are following a socially responsible ecological strategy. These companies who do follow a socially responsible ecological strategy are also more strategic orientated than companies who do not follow a socially responsible ecological strategy. Companies are well aware of the influence that the green consumer can have on their businesses, but green activism has not yet gathered momentum in South Africa to put companies under pressure ensuring to follow a socially responsible ecological strategy.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die bewaring van die omgewing is een van die grootste aktuele vraagstukke van die toekoms wat ondernemings in die gesig staar. Die doel van hierdie studie is om te bepaal hoe 'n sosiaal verantwoordelike ekologiese strategie suksesvol geïmplementeer kan word, met spesifieke verwysing na maatskappye genoteer op die Johannesburgse Aandelebeurs. Die studie bestaan uit twee gedeeltes, naamlik 'n indiepte teoretiese literatuurstudie na die implementering van 'n sosiaal verantwoordelike ekologiese strategie en tweedens 'n empiriese ondersoek na die implementering van sodanige strategie. Daar word gefokus op die verskillende stadia in die strategiese implementeringsproses, naamlik die formulerings- en beplanningsfase, die implementeringsfase en die uitoefening van doeltreffende beheer oor die implementeringsproses. Verder word gepoog om die strategie implementeringsproses in verband te bring met die implementering van 'n sosiaal verantwoordelike ekologiese strategie wat die suksesvolle implementering van die strategie sal verseker. Ondersoek is ook ingestel na faktore rondom die omgewingskwessie, naamlik groen aktivisme in Suid-Afrika, huidige wetgewing en die invloed van die groen verbruiker op die welvaart van die onderneming. Die resultate toon dat feitlik twee derdes (66,67 %) van die ondernemings in hierdie studie wel 'n sosiaal verantwoordelike ekologiese strategie volg. Hierdie ondernemings wat 'n sosiaal verantwoordelike ekologiese strategie volg is ook meer strategies georiënteerd as ondernemings wat nie 'n sosiaal verantwoordelike ekologiese strategie volg nie. Ondernemings besef die invloed van die groen verbruiker op die welvaart van hulondernemings, maar groen aktivisme het nog nie inslag gevind in Suid-Afrika om ondernemings onder druk te plaas om 'n sosiaal verantwoordelike ekologiese strategie te volg nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51705
This item appears in the following collections: