Die bepaling van standaarde vir die eenheidsbestuurder in geselekteerde hospitale

Date
2000-12
Authors
Van Dyk, Anneline Lynette
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The traditional management practice of the unit manager has changed dramatically in the past decade. She is responsible to supply nursing services in an environment which is characterized by smaller operational budgets, rapid developments and changes in every sphere. The researcher has identified deficiencies in the management process of the unit manager. This led to the evaluation of the management activities of the unit manager in a selected group of hospitals. A quantitative, non-experimental, descriptive approach was followed with a questionnaire survey as research design. Standards were set and the management activities were evaluated against these standards. The main findings were: • The unit manager was not 100% involved in her comprehensive management task • The unit manager did not have the necessary training to empower her to manage effectively. The researcher recommends that the unit manager should be empowered by inservice education programmes but should also follow the formal management programmes at a recognized tertiary education institution. Keywords: Unit management / Standard formulation
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tradisionele bestuurspraktyk van die eenheidsbestuurder het oor die afgelope dekade dramaties verander. Sy is verantwoordelik vir die verskaffing van verpleegdienste in 'n omgewing wat gekenmerk word deur kleiner operasionele begrotings, vinnige vooruitgang en veranderinge op alle gebiede, Die navorser het leemtes in die bestuursproses van die eenheidsbestuurder geïdentifiseer. Dit het gelei tot die evaluering van die bestuursaktiwiteite van die eenheidsbestuurder in 'n geselekteerde groep hospitale. 'n Kwantitatiewe, nie-eksperimentele beskrywende navorsingsbenadering is gebruik met 'n vraelysopname as navorsingsontwerp. Standaarde is gestel waarteen die bestuursaktiwiteite geëvalueer is. Die belangrikste bevindinge was dat: • Die eenheidsbestuurder nie 100% betrokke was by haar omvangryke bestuurstaak nie • Die eenheidsbestuurder nie oor die nodige opleiding beskik wat haar bemagtig om hierdie bestuurstaak effektief te verrig nie. Die navorser beveel aan dat die eenheidsbestuurder bemagtig moet word deur middel van indiensopleidingsprogramme maar ook deur formele bestuursopleiding aan 'n erkende tersiêre opvoedkundige intansie moet te volg. Sleutelwoorde: Eenheidsbestuur/standaard formulering
Description
Thesis (MCur)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
Nurse administrators -- Rating of -- South Africa, Nursing services -- South Africa -- Personnel management, Management -- Research -- Evaluation, Dissertations -- Nursing, Unit management, Standard formulation, Theses -- Nursing
Citation