Maritime political risk conceptualisation and mapping of maritime political risk in order to improve management and mitigation strategies for the offshore oil and gas industry in the Gulf of Guinea

Johansen, Johan (2011-12)

Thesis (MA )--Stellenbosch University, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Understanding a risk is the first step in managing and mitigating it. Maritime insecurity has been an integrated risk for investors in the Gulf of Guinea for many years. But what do investors know about the nature of maritime insecurity in the Gulf of Guinea, besides a general risk rating? This thesis conceptualises and maps the maritime political risks in the Gulf of Guinea in order to give investors a better understanding of the nature of maritime political risk for the offshore oil and gas industry in the Gulf of Guinea. This conceptualisation is based on identifying the actors and actions of maritime security, i.e. people create maritime insecurity and identifying the people behind maritime insecurity provides valuable information for management and mitigation strategies. These actors create maritime insecurity by using a variety of actions, i.e. identifying these actions tells the investor more about the nature of maritime insecurity. However, there are also actors that contribute to maritime security and these actors use a set of actions to make maritime security a reality. In summary, this thesis creates a maritime political risk tool where one axis consists of actors contributing positively and/or negatively to maritime security and another axis that consists of actions these actors employ. This is done by providing the reader with a strong understanding of the theory behind political risk and conceptualising relevant concepts. The thesis contextualises maritime security, the offshore oil and gas industry and general political risks in the Gulf of Guinea. On this foundation, the maritime political risk tool is created by extrapolating information from four political risk companies: Aon, Control Risk, Bergen Risk Solution and Risk Intelligence. The maritime political risk actors and actions are also identified. The maritime political risk tool is applied to the case of the Gulf of Guinea. The conclusion is that conceptualising and mapping maritime political risk can improve management and mitigation strategies.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die verstaan van ‘n risiko is die eerste stap in die bestuur en beheer daarvan. Maritieme onveiligheid is al vir jare 'n geïntegreerde risiko vir beleggers in die Golf van Guinee, maar wat weet beleggers werklik oor die aard van die gebied van maritieme onveiligheid in die Golf van Guinee, behalwe vir ʼn risikogradering? Hierdie tesis konseptualiseer die maritieme politieke risiko's in die Golf van Guinee om vir beleggers 'n beter begrip van die aard van maritieme politieke risiko's in die aflandige olie- en gasindustrie in die Golf van Guinee te gee. Hierdie konseptualisering is gebaseer op die identifisering van die akteurs en die aksies betrokke by maritieme veiligheid, d.w.s. maritieme onveiligheid word geskep deur mense. Die identifisering van die mense wat maritieme onveiligheid skep, bied waardevolle inligting tot bestuurs- en beheerstrategieë aan. Die akteurs van maritieme onveiligheid skep onsekerheid deur die gebruik van 'n verskeidenheid van aksies, dit wil sê die identifisering van hierdie aksies gee die belegger meer inligting oor die aard van maritieme onveiligheid. Daar is egter ook akteurs wat bydra tot die gebied van maritieme veiligheid. Dié akteurs gebruik 'n reeks van aksies om veiligheid op see 'n werklikheid te maak. Om op te som, skep hierdie tesis 'n maritieme politiese risiko instrument waar die een as uit akteurs bestaan wat 'n positiewe en / of negatiewe bydra tot maritieme veiligheid maak, en die ander as bestaan uit die gebeure wat hierdie akteurs in diens kan neem. Dit word gedoen deur die leser met 'n sterk begrip van politieke risiko teorie te voorsien, asook om relevante konsepte duidelik te konseptualiseer. Dié tesis kontekstualiseer maritieme veiligheid, die aflandige olie- en gasindustrie en politieke risiko soortgelyk met betrekking tot die Golf van Guinee. Op hierdie fondament word die maritieme politieke risiko instrument geskep deur die ekstrapolering van inligting uit vier politieke risiko maatskappye: Aon, Control Risk, Bergen Risk Solution en Risk Intelligence. Die maritieme politieke risiko akteurs en aksies word ookgeïdentifiseer. Verder word die maritieme politieke risiko-instrument toegepas op die geval van die Golf van Guinee. Die gevolgtrekking wat bereik word, is dat die konseptualisering en die kartering van akteurs en aksies, maritieme politieke risiko, bestuur- en versagtingstrategieë kan verbeter.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17802
This item appears in the following collections: