Recent Submissions

  • Walmart: where are the voices? 

    Leuvennink, Jaco (2011-04)
    ENGLISH ABSTRACT: Africa need not be a victim again. But important parties are mute on how Walmart’s entry into South Africa can be turned to the continent’s advantage. JACO LEUVENNINK finds the facts.
  • Walmart: waar is die stemme? 

    Leuvennink, Jaco (2011-04)
    AFRIKAANSE OPSOMMING: Afrika hoef nie meer ’n slagoffer te wees nie. Maar belangrike partye is stil oor hoe Walmart se toetrede tot SA die vasteland tot voordeel kan strek. JACO LEUVENNINK bekyk die saak.