'n Empiriese ondersoek na die bydrae van tweetalige skoolwoordeboeke en werkboeke by graad 11-leerders

Burger, Lize (2020-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2020.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The important role of dictionary teaching and the contribution of workbooks has been a subject under scrutiny by some authors, but bilingual school dictionaries, specifically bilingual school dictionaries with Afrikaans and English as language pair, dictionary workbooks and curriculum workbooks have received little attention in theoretical publications, and therefore specific attention is paid to these three areas and their contribution to the teaching of Afrikaans First Additional Language. My honours study aimed to emphasize the importance of dictionary teaching and the support that workbooks can offer, with both a dictionary and curriculum element, and to identify areas for improvement in the books involved. The content of the dictionaries and workbooks had been addressed from a user perspective, but no field research had been done. There is still a need for research in the field itself, namely in schools. In this study, I continue my research, including doing field research in a school, specifically with Grade 11 learners. This study seeks to determine the effectiveness of the practical use of bilingual school dictionaries and workbooks in language learning. The results of this study should determine which types of exercises (dictionary exercises only, curriculum exercises only or a combination of the two) best equip the learners and assist with the learning of Afrikaans First Additional Language. Furthermore, this study aims to prove that a workbook with a dictionary and a curriculum element (in other words with dictionary and curriculum exercises) can make a very valuable contribution to the learning of Afrikaans First Additional Language. A framework for a combination workbook was compiled on the basis of the data analysis of the results obtained in the field research. The dictionary that is used in this field research is the Pharos Bilingual School Dictionary (PTS). The workbooks that are used are the Pharos Learner Book with the School Dictionary (Learner Book) and the X-Kit Achieve! Grade 11 & 12 English First Additional Language (X-Kit).

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die belangrike rol van woordeboekonderrig en die bydrae van werkboeke is onder die loep geneem deur sekere outeurs, maar tweetalige skoolwoordeboeke, spesifiek tweetalige skoolwoordeboeke met Afrikaans en Engels as taalpaar, woordeboekwerkboeke en kurrikulumwerkboeke het nog min aandag in teoretiese publikasies gekry en daarom word daar spesifiek op hierdie drie areas en hul bydrae tot die leer van Afrikaans Eerste Addisionele Taal gefokus. My honneursstudie het dit ten doel gehad om klem te lê op die belang van woordeboekonderrig en die ondersteuning wat werkboeke, met beide ’n woordeboek- en kurrikuluminslag, kan bied, en om die areas vir verbetering in die betrokke boeke aan te dui. Daar is aandag gegee aan die inhoud van die woordeboeke en werkboeke vanuit ’n gebruikersperspektief, maar geen veldnavorsing is gedoen nie. Dus is daar nog ’n behoefte aan navorsing in die veld self, naamlik in skole. In hierdie studie sit ek my navorsing voort, onder meer deur veldnavorsing in ’n skool te doen, spesifiek met graad 11-leerders. Hierdie studie poog om die effektiwiteit van die praktiese gebruik van tweetalige skoolwoordeboeke en werkboeke in taalleer vas te stel. Die resultate van hierdie studie behoort te bepaal watter tipe oefeninge (slegs woordeboekoefeninge, slegs kurrikulumoefeninge of ’n kombinasie van die twee) die leerders die beste toerus en help met die leer van Afrikaans Eerste Addisionele Taal. Verder beoog hierdie studie om te bewys dat ’n werkboek met ’n woordeboek- en ’n kurrikuluminslag (met ander woorde met woordeboek- en kurrikulumoefeninge) ’n baie waardevolle bydrae tot die leer van Afrikaans Eerste Addisionele Taal kan lewer. ’n Raamwerk vir ’n kombinasiewerkboek is na aanleiding van die data-analise, van die resultate wat in die veldnavorsing gekry is, saamgestel. Die woordeboek wat in hierdie veldnavorsing gebruik word is die Pharos Tweetalige skoolwoordeboek (PTS). Die werkboeke wat gebruik word is die Pharos Leerderboek by die Skoolwoordeboek (Leerderboek) en die X-Kit Presteer! Graad 11 & 12 Afrikaans Eerste Addisionele Taal (X-Kit).

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/107898
This item appears in the following collections: