Modelling resilience to food insecurity Malawi case study

Fincham, Ashleigh (2020-03)

Thesis (MCom)--Stellenbosch University, 2020.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Defining \resilience to food insecurity" as a reference metric, allow governments and development partners to profile and rank a population in terms of their capacity to recover from shocks, and ultimately to evaluate programme impact. Quantifying a metric that captures multiple aspects of ones' livelihoods, is still largely under discussion, due to the complex nature of the term and contextual differences across a range of countries. Resilience is quantified following a mathematical approach that systematically describes recovery in terms of partial descriptors, called resilience metrics. Resilience to food insecurity metrics are derived from the trend of a composite food security indicator, the Food Consumption Score, which is simulated using mobile food security survey data collected in Malawi. The model results from the Malawi case study correspond to previous food security analyses, where the resilience metrics describing a populations' recovery capacity, supplement resilience to food insecurity analysis and may be used to inform food aid intervention. The resilience to food insecurity model, which may be applied in any context, is used to rank the regions in Malawi, according to the populations' quantified resilience to food insecurity metrics.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Deur \veerkragtigheid tot voedselonsekerheid" as 'n verwysingsmaatstaf te definieer maak dit vir regerings- en ontwikkelingsvennote moontlik om 'n populasie se profiel te bepaal en die populasie te rangskik in terme van hul kapasiteit om van skokke te herstel, om uiteindelik program impakte te kan evalueer. Die kwantifisering van 'n maatstaf wat veelvuldige aspekte van 'n persoon se lewensbestaan vasvang, is nog onder bespreking, as gevolg van die komplekse aard van die term en kontekstuele verskille oor 'n verskeidenheid van lande. Veerkragtigheid word gemeet met behulp van 'n wiskundige benadering wat sistematies die herstel beskryf in terme van gedeeltelike beskrywers, wat veerkragtigheidsmaatstawwe genoem word. Veerkragtigheidsmaatstawwe met betrekking tot voedselonsekerheid word afgelei van die tendens van 'n saamgestelde aanwyser vir voedselsekuriteit, die Voedselsekuriteitstelling, wat gesimuleer is deur gebruik te maak van mobiele voedselsekuriteitsopnamedata wat in Malawi ingesamel is. Die modelresultate van die Malawi gevallestudie stem ooreen met vorige voedselsekuriteits analise, waar die veerskragtigheidsmaatstawwe wat 'n populasie se herstelvermoe beskryf, bykomstig is tot veerkragtigheid van voedselonsekerheidsanaliese, en gebruik kan word om ingrepe in voedselhulp in te lig. Die voedselonsekerheid-veerkragtigheidsmodel, wat in enige konteks toegepas kan word, is gebruik om die streke in Malawi te rangskik volgens die populasie se gekwantifiseerde voedselonsekerheidsmaatstawwe.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/107850
This item appears in the following collections: