Recent Submissions

  • Race and the politics of knowledge in sports science 

    Cleophas, Francois Johannes (AFRICAN SUN MeDIA, 2020)
    No abstract available.
  • Gerrie gesels tennis 

    Berner, Gerrie (Rapid Access Publishers, 2003)
    Ek wil vir geen oomblik te kenne gee dat my manier van afrig die enigste metode is nie. Dit is eerder ’n aanduiding van die filosofieë wat vir my gewerk het. Verder deel ek graag my oortuiging dat tennis speel ’n mens ...