Die ontvanger as normeringsbeginsel vir ’n lesergerigte vertaalteks

Lesch, Harold (2009)

CITATION: Lesch, H. 2009. Die ontvanger as normeringsbeginsel vir ’n lesergerigte vertaalteks. Acta Academica, 41(1):144-163.

The original publication is available at http://journals.ufs.ac.za

Article

Language practitioners such as translators need norms to a lesser or greater degree to guide their language use. The general communication norm applies, namely that speakers/writers need to express themselves in such a way that what they say/ write is identifiable and that it can be interpreted by listeners/readers. At the same time it should coincide in the highest degree with how they want themselves to be understood. Apart from this general norm, which should also guide the community translator, there are specific norms that one should abide by in order to convey the message effectively. In this article specific norms are discussed that a community translator should adhere to. The norms are illustrated by representative (translated) text extracts.

Taalpraktisyns soos vertalers het in ’n mindere of meerdere mate norme nodig om hulle taalgebruik te rig. Die globale kommunikasienorm geld, naamlik dat sprekers/skrywers hul op so ’n wyse uitdruk dat dit wat hulle sê/skryf herkenbaar en interpreteerbaar vir hoorders/lesers is. Terselfdertyd behoort die boodskap van die werklike teks sover as moontlik ooreen te stem met die bedoelde betekenis daarvan vir die leser. Benewens hierdie algemene norm waardeur gemeenskapsvertalers hulself ook behoort te laat lei, bestaan daar eiesoortige norme waaraan hulle hul moet onderwerp ten einde die boodskap doeltreffend oor te dra. In hierdie artikel word enkele norme wat die gemeenskapsvertaler behoort na te kom aan die hand van verteenwoordigende (vertaalde) teksgedeeltes bespreek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/103107
This item appears in the following collections: