Books ( Afrikaans and Dutch)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Principles and practice of South African lexicography
  (Stellenbosch : SUN PReSS, 2005) Gouws, R. H.; Prinsloo, D. J.
  PREFACE: The last decade has witnessed the emergence of a new wave of professional lexicographers in South Africa. The establishment of the Pan South African Language Board’s National Lexicography Units, one for each of the eleven offi cial languages, and the growing interest in lexicographic principles and practice among academics, freelance lexicographers and publishers, created the need for a theoretically-based book directed at the needs of experts, both in the lexicographic practice and in the fi eld of theoretical lexicography. Principles and Practice of South African Lexicography is a response to this need. The book endeavours to cover signifi cant phases and features of a lexicographic process, with a focus on the historical orientation of theoretical lexicography, the preparation phases in the lexicographic process, including material collection and corpus building, and various aspects of the data distribution programme, e.g. diff erent lexicographic structures. Diff erent facets from the general theory of lexicography are applied to the lexicography of the South African languages and from the perspective of lexicographic challenges confronting the South African languages suggestions are made to enhance the general theory of lexicography. This book wishes to promote the desperately needed interaction between theory and practice in the fi eld of lexicography.
 • Item
  ’n Skrywer by sonsopkoms : Hennie Aucamp 70
  (Stellenbosch : SUN PRESS, 2004) Spies, Lina; Malan, Lucas
  AGTERBLAD: Op sewentig is Hennie Aucamp dit steeds in werk en lewe; ‘n vroegopstaner met “’n kyk wat soos by sonosopkoms dinge uit die donker van die nie-bestaande wek tot ‘n lewe-in-woorde.” Om hom te huldig op ‘n leeftyd wat Aldus nog altyd in die teken van die oggend staan, bring Lina Spies en Lucas Malan hier ‘n sestiental essays, gedigte en geleentheidstukke oor die man en sy werk byeen. Die bydraes is vriende en kollegas wat Aucamp ken en vereer as die skepper van ‘n veelkantige en immer vernuwende oeuvre, maar ook as ‘n gewer by uitnemendheid.
 • Item
  Festschrift Rufus H. Gouws
  (Stellenbosch : SUN PReSS, 2013) Botha, Willem; Mavoungou, Paul; Nkomo, Dion
  AFRIKAANSE VOORWOORD: Die gevoel was dat hierdie bundel aan oudstudente van Rufus Gouws die geleentheid sal gee om op gepaste wyse hul dank en waardering teenoor hom te betoon. Magister- en doktorale studente van 1986 tot Desember 2012 was almal geesdriftig oor 'n huldigingsbundel vir iemand wat veel meer as hul dosent en studieleier is.