Research Articles (Social Work)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 69
 • Item
  Autoethnographic view of South African social work educators during the Covid-19 pandemic : highlighting social (in)justice
  (Department of Social Work, Stellenbosch University, Stellenbosch, 2021-10) Perumal, Nevashnee; Pillay, Roshini; Zimba, Zibonele France; Sithole, Mbongeni; Van der Westhuizen, Marichen; Khosa, Priscalia; Nomngcoyiya, Thanduxolo; Mokone, Malebo; September, Uwarren
  COVID-19 has exposed the inequalities and polarisation of South African communities and institutions of higher learning on the continuum of privilege. As nine social work educators, we share our reflections on how we traversed the higher education space during the beginning of the pandemic, using an autoethnography lens, with the pedagogy of discomfort and critical social work theory as the threads in the complex tapestry of our stories. We describe our orientations as social work educators, the successes, challenges, and recommendations on reimagining and reframing learning and teaching in relation to student-institutional relationships, boundaries and support.
 • Item
  Practice experiences of South African social workers living with disabilities
  (Stellenbosch University, Department of Social Work, 2021) Zimba, Zibonele France
  For more than three decades in the field of social work the focus has been on social workers and persons living with disabilities. The purpose of this article is to present the findings of an empirical study on practice experiences of social workers living with disabilities in South Africa. A qualitative research methodology was used to achieve the objective of the study. Data were collected through semi-structured one-on-one interviews with seven social workers living with disabilities. The findings of the study revealed that social workers with disabilities consider their experiences in practice as both positive and negative. The study also revealed that participants experience challenges in practice.
 • Item
  Editorial
  (Stellenbosch University, Department of Social Work, 2021) Green, Sulina
  The editor assumes no responsibility for opinions expressed by contributors.
 • Item
  Editorial
  (Stellenbosch University, Department of Social Work, 2021) Green, Sulina
  No abstract available
 • Item
  Ek het uiteindelik op straat beland; dis ʼn harde lewe : Uitdagings van kwesbare vroue wat alkohol of dwelms misbruik
  (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2019) Slabbert, Ilze
  Daar is wêreldwyd ʼn toename in die misbruik van alkohol- en/of dwelms. Dit is veral kwesbare vroue wat alkohol of dwelms misbruik, wat gespesialiseerde behandeling benodig. Die doel van die studie was om die uitdagings wat hierdie groep vroue die hoof moet bied, te ondersoek. Die ekologiese perspektief is as teoretiese raamwerk gekies. ʼn Kwalitatiewe studie met ʼn eksplorerende en beskrywende aard is gedoen om dié doel van die studie te bereik. Vyftien deelnemers is gewerf as steekproef vir die studie deur ʼn nieregeringsorganisasie. Die onderhoude wat met hulle gevoer is, is getranskribeer en in vyf temas verdeel, naamlik traumatiese kinderjare, teenspoed in die volwasse lewe, uitdagings in die omgewing, gebruik van alkohol of dwelms om die lewe te hanteer, en hoop. Data-verifikasie is ook gedoen. Etiese klaring is vir die studie verkry. Die gevolgtrekking van die studie is dat kwesbare vroue wat alkohol of dwelms misbruik, verskeie uitdagings in die gesig staar en gespesialiseerde intervensie benodig. Daar word aanbeveel dat meer navorsing gedoen word oor hierdie kwessie.