ITEM VIEW

Analysis and design of a voltage regulator based on an AC-to-AC converter

dc.contributor.advisorMouton, H. du T.
dc.contributor.advisorBeukes, H. J.
dc.contributor.authorVan Schalkwyk, Christine
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Engineering. Dept. of Electrical and Electronic Engineering.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:23Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:23Z
dc.date.issued2003-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/53254
dc.descriptionThesis (MScEng)--University of Stellenbosch, 2003.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This thesis discusses the analysis and design of a voltage regulator based on an AC-to-AC converter. A background study was performed on the best topology for the purpose. The chosen topology was analysed and the converter was designed in detail. A voltage sign-detector and an over-current detector were designed and built. They were used for control and protection. Three methods of control were investigated. The first was a slow but reliable method of computing the RMS value of the input voltage and then using that value and the RMS value of the desired output voltage to compute the duty ratio of the converter. The second method was fast and is an open-loop control method, where the measured input voltage and a reference value of the desired output voltage are used to compute the duty ratio. The third method is a closed-loop control method in which the input voltage, output voltage and the same reference values used in the second method are used to compute the duty ratio. All of these methods were implemented and tested.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis bespreek die analise en die ontwerp van 'n spannings reguleerder wat gebaseer is op 'n WS-na-WS omsetter. 'n Ondersoek was ingestelom die beste topologie te vind vir die doel. Die topologie wat gekies is, is toe geanaliseer en die omsetter is in detailontwerp. 'n Spannings-tekendetektor baan as ook 'n oorstroombeskermings baan was ontwerp en is gebou. Hierdie bane word gebruik vir die beheer en die beveiliging van die stelsel. Daar is drie metodes van beheer wat ondersoek is. Die eerste metode is stadig, maar betroubaar. Die metode bereken die WGK waarde van die intree spanning en gebruik dan die waarde en die WGK van die gewenste uittree spanning om die diens siklus van die omsetter uit te werk. Die tweede metode van beheer is vinnig en is 'n oop-lus metode van beheer. Hierdie metode maak gebruik van die gemete intreespanning en 'n verwysing van die gewensde uittree spanning om die dienssiklus uit te werk. Die derde metode is 'n geslote-lus beheer wat van die gamete intreespanning, die gemete uittreespanning en die verwysing soos die in die tweede beheermetode gebruik maak on die diens siklus uit te werk. AI die metodes was geimplementeer en getoets.af_ZA
dc.format.extent163 p. : ill.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectElectric current convertersen_ZA
dc.subjectVoltage regulatorsen_ZA
dc.subjectDissertations -- Electrical engineeringen_ZA
dc.subjectTheses -- Electrical engineeringen_ZA
dc.titleAnalysis and design of a voltage regulator based on an AC-to-AC converteren_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW